Slovenski razpisi

Aktualni slovenski razpisi

PAGE NAME
15 09 - 2023

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

Razpisnik:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave:
27.09.2022
Rok za oddajo:
15.9.2023
Višina sofinanciranja:
15-50%

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Cilji javnega razpisa so:

– trdno pozicioniranje na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti,

– dvig dodane vrednosti v turizmu s trajnostnim razvojem turistične ponudbe v turizem višje dodane vrednosti.

Predmet sofinanciranja na obeh sklopih tega javnega razpisa so investicije, ki se nanašajo na vlaganja v naslednje nastanitvene obrate:

 • hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 201 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3* ali vsaj 302 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 4*
 • penzione in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 10 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*;
 • turistične kmetije, ki bodo po zaključeni investiciji imele vsaj 5 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3 jabolka;
 • kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 30 nastanitvenih enot (kampirna mesta) kategorije vsaj 4*
 • glampinge, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 5 nastanitvenih enot (bivalnih enot) kategorije vsaj 4*.

UPRAVIČENCI

 • mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, z najmanj enim zaposlenim na dan oddaje vloge in s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji
 • registrirano imajo eno od naslednjih dejavnosti:

  – SKD I55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,

  – SKD I55.202 – Turistične kmetije s sobami,

  – SKD I55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

UPRAVIČENI STROŠKI

– Stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva (vključno z morebitnimi stroški naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije),

– Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva,

– Stroški zunanjih izvajalcev.

Popolne rekonstrukcije ali novogradnje hotelov, motelov, penzionov, gostišč, turističnih kmetij, kampov in glampingov.

Sklop 1 je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oziroma rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5 zvezdic – v nadaljevanju * oziroma 3–4 jabolka). 

Sklop 2 je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (tj. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5* oziroma 3–4 jabolka).

Načrtovana vrednost investicije mora znašati najmanj 300.000,00 EUR ter največ 1.100.000,00 EUR za popolne prenove oz. rekonstrukcije (sklop 1) ter 1.800.000,00 EUR za novogradnje (sklop 2).

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Sofinanciranje  je odvisno od velikosti podjetja prijavitelja in lokacije, na kateri bo izvedena investicija (15-50%).

Intenzivnost pomoči po regionalni shemi (karta regionalne pomoči TUKAJ):

 • Območje »a«:

- Velika podjetja 30%
- Srednje velika 40%
- Mikro in mala podjetja 50%

 • Območje »c« (Obalno-Kraška regija):

- Velika podjetja 25%
- Srednje velika 35%
- Mikro in mala podjetja 45%

 • Območje »c« (Goriška, Gorenjska in Osrednjeslovenska regija):

- Velika podjetja 15%
- Srednje velika 25%
- Mikro in mala podjetja 35%

 

 

Zakaj si ne bi povečali obetov za odobritev projekta in njegovo kasnejšo enostavnejšo izvedbo z vključitvijo Tiko Pro? Pišite nam na info@tiko-pro.si in skupaj bomo preverili možnosti za prijavo. 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam