Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Na voljo novih 85,5 milijona evrov posojil SID banke
04. januar 2023 Novice

Na voljo novih 85,5 milijona evrov posojil SID banke

Podjetjem so preko sklada skladov Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banka) na voljo sveža povratna sredstva za posojila in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije, mikrokredite in portfeljske garancije za mala in srednje velika podjetja ter za posojila za investicije na področju urbanega razvoja.

Leta 2017 je MGRT s SID banko podpisalo sporazum o financiranju do leta 2014-2020, s katerim so slovenskemu gospodarstvu v tem obdobju na voljo 234,7 mio EUR evropskih sredstev, skupaj s slovensko udeležbo pa kar 352,1 mio EUR povratnih sredstev (kreditov).

Več kot 350 mio EUR je torej na voljo gospodarstvu do porabe sredstev. Do sedaj je bilo izplačano skupno 284,6 mio EUR v treh tranšah, v okviru teh sredstev je na voljo neporabljenih še 30 mio.

Sklad skladov SID banke je prejelo izplačano še zadnjo tranšo evropskih sredstev s strani MGRT, v višini 57 mio EUR.

Sredstva so namenjena za:

  • posojila in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije (RRI) 22 milijonov evrov,
  • za mikrokredite in portfeljske garancije malih in srednje velikih podjetij (MSP) 33,8 milijona evrov
  • in za posojila za investicije na področju urbanega razvoja (UR) 1,3 milijona evrov.

Skupaj z izplačilom zadnje tranše je podjetjem, sp-jem, socialnim podjetjem, zadrugam ter občinam skupno na voljo novih 33 mio EUR za posojila za RRI, 50,6 mio EUR za mikrokredite ter garancije za MSP ter 1,9 mio EUR za posojila za UR.

Razpise za povratna sredstva - kredite, ki so na voljo preko SID banke, si lahko ogledate na teh povezavah:

Za pomoč in pripravo dokumentacije za prijavo nas lahko kontaktirate na info@tiko-pro.si 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.