Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Kažipot do kohezijskega denarja 2021-2027
10. januar 2023 Novice

Kažipot do kohezijskega denarja 2021-2027

Začenja se novo obdobje pridobivanja nepovratnih sredstev za podjetja, obdobje Kohezije. Katere so ključne usmeritve za prihodnje razpise, katere cilje zasleduje nova kohezijska politika ter ostale pomembne informacije, ki jih bodo podjetja potrebovala pri pripravi na razpise v novem letu ter obdobju do leta 2027.

Kažipot do kohezijskega denarja 2021-27

Ključne usmeritve za razpise naslednjih 7 let

1. Odporna

Medtem ko je večina podjetij in dobavne verige med pandemijo pokazala visoko stopnjo odpornosti in prilagodljivosti, sta kriza in poznejše okrevanje razkrila številne ranljivosti na določenih področjih. Ti vključujejo ozka grla v logistiki in dobavni verigi, pomanjkanje delovne sile in spretnosti, kibernetske grožnje in skrbi glede varnosti oskrbe, povezane s ključnimi sektorji gospodarstva, kot je trenutno v energetskem sektorju. Za nadaljno krepitev tehnološke prednosti Evrope in podpore njeni industrijski bazi bo EU morala krepiti naše zmogljivosti za obvladovanje tveganja in nujne odzive na prihodnej šoke in pandemije. 

2.  Zelena

Zeleni prehod je priložnost, da Evropo postavimo na novo pot trajnostne in vključujoče rasti. Poleg boja proti podnebnim spremembam bo pripomogla k zmanjšanju računov za energijo in odvisnosti od uvoza fosilnih goriv.

3. Digitalna

Pandemija koronavirusa je pospešila digitalno preobrazbo naših družb in poudarila pomen digitalnih tehnologij za prihodnjo gospodarsko rast Evrope. Evropa bo povečala naložbe v ključne digitalne tehnologije, vključno s kibernetsko varnostjo, računalništvom v oblaku, umetno inteligenco, block chain tehllogijo,... Digitalna preobrazba lahko poveča inovativnost in produktivnost gospodarstva EU ter ponudi nove priložnosti za ljudi in podjetja. Digitalni prehod bo prispeval tudi k zelenim ciljem s sinergijami na številnih področjih pametnega krožnega gospodarstva.

Za kaj boste lahko uporabili kohezijski denar?

Cilj 1: Pametna Evropa

 • Financiranje področja RRI v javnem ter zasebnem sektorju na TRL 6 – 9 ter spodbujanje povezovanja med njimi.
 • Pilotno demonstracijski centri na TRL 6 – 9
 • Pomoč podjetjem pri testiranju tehnologij umetne inteligence pred vstopom na trg
 • Raziskovalci na začetku kariere ter sofinanciranje raziskovalcev v gospodarstvu
 • Vavčerji za digitalno preobrazbo MSP podjetij
 • Digitalizacija MSP: 30% subvencije, 70% kreditov

Cilj 2: Zelena Evropa

 • Energetska prenova stavb v gospodarstvu: 20% subvencije, 80% kreditov
 • ​Spodbujanje proizvodnje iz OVE – vetrne elektrane, sončne elektrarne
 • Spodbujanje novih daljinjskih sistemov na OVE
 • Uvajanje koržnih poslovnih modelov
 • Lesna industrija

Cilj 3: Povezana Evropa

 • Specifični cilj – mobilnost v mestih

Cilj 4: Družbena Evropa

 • Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja – ASI
 • Krepitev digitalnih kompetenc

​​Cilj 5: Evropa bližje državljanom

 • Razvoj celovitih turističnih produktov v obliki avtentičnih turističnih dožitevij (samo vzhodna kohezijska regija Slovenije)
 • Trajnostni turizem

Cilj 6: Evropa za pravičen prehod

 • Strategija za izstop iz premoga za območje Savinjsko-Šaleške in Zasavske regije
 • Naložbe v gospodarstvu v kombinaciji z aktivnostmi za razogličenje, snovno učinkovitost in ustvarjanje novih delovnih mest

Leto za nami: kaj smo se naučili o koheziji?

 • Ogromno razpisov je bilo naenkrat​
 • Zelo malo časa je bilo za pripravo projektne dokumentacije
 • Po dolgem času so bili razpisi tudi za nakup strojev in opreme
 • Tisti, ki niso bili pripravljeni, se niso mogli prijaviti
 • Veliko večji izzivi so bili v industriji kot v času covid krize​
 • Ni bilo pravočasnih dobav strojev
 • Vsak projekt mora imeti ZELENI VPLIV!

Katere so pogoste napake pri črpanju sredstev?

 • Ne čakajte s pripravo na zadnji dan
 • Projekt ni jasno predstavljen
 • Projekt ne pokriva ciljev razpisa
 • Podjetje ne pozna mednarodnega trga, trendov, konkurence, kupcev
 • Ni dolgoročne vizije projekta – edina vizija je dobiti sredstva/denar
 • Projektna ideja nima širšega potenciala - inovativen je zgolj za prijavitelja
 • Strategija komercializacije je šibka
 • Ekipa ni primerno predstavljena

​Kako izbrati primeren razvojno raziskovalni projekt v podjetju za EU razpis?​

 1. Inovativna ideja, ki presega obstoječe stanje tehnologije na globalnem trgu
 2. Kakšno težavo rešujete s projektom?
 3. Kje je dodana vrednost rešitve v širšem evropskem prostoru? Relacija projekta do programov EU
 4. Zakaj bi kupec kupil vašo rešitev in ne konkurenčne?
 5. Pregled globalnega trga in njegovo poznavanje, da ne razvijamo rešitve, ki že obstaja
 6. Kako bomo projekt izpeljali? Pomembna je ekipa in njene reference.
 7. Potrebne aktivnosti za izvedbo projekta. Zapomnite si, da vam EU daje denar prav za aktivnosti!
 8. Končni produkt projekta.
 9. VPLIV PROJEKTA NA PODJETJE IN OKOLICO (ZELO POMEMBNO!)

Kako podjetja v razpisih dokazujejo zeleni učinek?

 1. Pomembno – upoštevajte LCA analizo
 2. Upoštevajte Akcijski načrt okoljsko odgovornega ravnanja:
  1. uporabo obstoječih tehnologij (snovna učinkovitost, energetska učinkovitost, krožno gospodarstvo, trajnostna raba ter varstvo vodnih virov,…)​
  2. ravnanje z odpadki, krožno gospodarstvo, poraba surovin in materialov​
  3. poročilo o uporabi surovin in materiala – dokazila ​
  4. poročilo o uporabi energije – dokazila
 3. Pozor na načelo DNSH:
  1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ​
  2. ni škodljivega vpliva na podnebje ​
  3. ni bistvenega škodljivega vpliva na trajnostno rabo in varstvo vodnih virov 
  4. ni bistvenega škodljivega vpliva na krožno gospodarstvo (preprečevanje odpadkov, recikliranje n dolgoročno ne škoduje okolju) 
  5. preprečevanje in nadzor onesnaževanja – manj emisij v zrak, vodo ali zemljo ​
  6. Ni bistvenega škodljivega vpliva na varstvo in obnovo biotske raznovrstnosti in ekosistemov (ohranjanje habitatov in vrst) 

Kako naj deluje konzorcij?

 1. Partnerji naj bodo izbrani glede na aktivnosti na projektu
 2. Poiščite partnerje med svojimi dobavitelji/kupci
 3. Projektni partnerji so bolj prijatelji kot partnerji
 4. Vsak partner naj ne gleda le svojih lastnih interesov
 5. Akademiki, ki izvajajo samo bazično znanost, ne smejo smatrati komercialnih partnerjev kot nujno zlo - in obratno
 6. Koordinacija priprave projekta naj bo stroga in fokusirana - vodja mora imeti avtoriteto ali znanje.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.