Podrobnosti razpisa

Vavčer MSP za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Uradno ime razpisa: V1 | Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Namen razpisa

Spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah z namenom:

 • povezovanja s potencialnimi poslovnimi partnerji
 • iskanja novih poslovnih priložnosti
 • povečanja prepoznavnosti
 • pridobivanja izkušenj pri predstavitvah in poslovanju na tujih trgih
 • kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij.

Gospodarska delegacija je organiziran obisk predstavnikov slovenskih podjetij v tujini, ki vsebuje poslovni program ter mreženje med slovenskimi in tujimi podjetji.

Upravičenci

 • Mikro, malo ali srednje veliko podjetje.
 • Najmanj 1 zaposlen.

Gospodarske delegacije se mora udeležiti lastnik in/ali zakoniti zastopnik in/ali zaposleni v podjetju. Stroški se lahko uveljavljajo za dva (2) udeleženca s strani MSP (v okviru posamezne delegacije)

Upravičeni stroški

 • Stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini
 • Stroški prevoza – so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa
 • Stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka

DDV ni upravičen strošek.

Višina sofinanciranja

 • 60–odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov
 • Najnižja subvencija: 300,00 EUR
 • Najvišja subvencija: 3.000,00 EUR

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 in do 30. 9. 2028.

Za pomoč pri prijavi na vavčer za pridobitev certifikatov kakovosti vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec.

Izpolnite spodnji obrazec:

IZPOLNITE OBRAZEC

Odprt
Velikost podjetja: Mikro, mala, srednje velika
Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad
Področje: Vavčerji MSP, investicije
Vrsta razpisa: Nepovratna sredstva
Višina sofinanciranja: Do 60% sofinanciranja oziroma do max. 3.000,00 EUR
Datum objave: 12.4.2024
Rok za oddajo: 30.09.2028 oziroma do porabe sredstev

Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev?

Kontaktirajte nas