Podrobnosti razpisa

Razpis za sofinanciranje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro oz. geotermalne energije

Uradno ime razpisa: Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije za obdobje 2024 do 2026 NOO - HEGE OVE 2024

Namen razpisa

Dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in / ali geotermalne energije, ki so:

 • srednje velike naprave, nazivne moči med 0,2 in 10MW,
 • velike naprave, nazivne moči nad 10 MW.

Upravičenci

 • gospodarske družbe,
 • samostojni podjetniki,
 • zadruge.

Vlagatelj ne more biti podjetje, ki samo proizvaja naprave.

Upravičeni stroški

 • nakup, dobava in vgradnja opreme,
 • gradbena, obrtniška in instalacijska dela,
 • storitev projektantskega in gradbenega nadzora (do 3% upravičenih stroškov).

DDV ni upravičen strošek.

Podjetja lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od datuma oddaje vloge do 31. 12. 2025.

Koriščenje sredstev je mogoče v letih 2024, 2025 in 2026.

Višina sofinanciranja

 • 45 - odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov.
 • Minimalna vrednost projekta: vsaj 300.000 € (brez DDV).

Pomembno

Sestavni del vloge je:

 • pravnomočno gradbeno dovoljenje ali izjava projektanta in vodje projektiranja, da gradbeno dovoljenje ni potrebno,
 • soglasje za priključitev ali pozitivno mnenje pristojnega elektrodistribucijskega podjetja.

Rok za oddajo vlog

Podjetja lahko vlogo oddajo do 14.8.2024.

Za pomoč pri prijavi na razpis za sofinanciranje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro oz. geotermalne energije nas kontaktirajte.

Prosimo, da izpolnite spodnji obrazec:

IZPOLNITE OBRAZEC

Odprt
Velikost podjetja: Mikro, mala, srednja, velika podjetja, samostojni podjetniki, zadruge
Razpisnik: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Področje: Obnovljivi viri energije
Vrsta razpisa: Nepovratna sredstva
Višina sofinanciranja: Do 45% sofinanciranja
Datum objave: 21.6.2024
Rok za oddajo: 14.08.2024

Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev?

Kontaktirajte nas