Podrobnosti razpisa

Nepovratna sredstva za investicije v proizvodnjo elektrike iz OVE ter hranilnike električne energije

Uradno ime razpisa: JP-OVE-02 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter za hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo energije

Upravičenci

Prijavitelj, ki je vpisan v sodni oz. poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije in je hkrati:

 • pravna oseba,
 • zadruga,
 • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali
 • samoupravna lokalna skupnost.
 • Mikro, mala, srednja in velika podjetja.

Višina subvencije

 • Do 45% za velika podjetja,
 • do 55% za srednja podjetja,
 • do 65% za mikro in mala podjetja.

Maksimalna skupna vrednost dodeljene pomoči posameznemu podjetju za posamezen projekt ne sme presegati 25 milijonov eurov pomoči.

Upravičeni projekti

Naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom:

 • fotonapetostna elektrarna,
 • fotonapetostna elektrarna – prostostoječa,
 • fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem,
 • fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore,
 • fotonapetostna elektrarna – skupnostna.

Omejitev priključne moči proizvodne naprave za velika podjetja: 1 MW
Omejitev priključne moči proizvodne naprave za MSP: 6 MW

 • Hranilniki.

Ob oddaji vloge na razpis mora imeti prijavitelj pridobljeno soglasje za priključitev naprave.

Pomoč se dodeli za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso dokončana ali proizvodna naprava ne obratuje ali ni priključena na omrežje do  24. junija 2023.

Rok za oddajo vlog

Od 08.07.2024 do porabe sredstev.

Se želite prijaviti na razpis za sofinanciranje sončnih elektrarn in potrebujete pomoč pri pripravi vloge?

Kontaktirajte nas

Odprt
Velikost podjetja: mikro, mala, srednja, velika, zadruga, dopolnilna dejavnost na kmetiji
Razpisnik: Borzen
Področje: Obnovljivi viri energije
Vrsta razpisa: Nepovratna sredstva
Višina sofinanciranja: 45-65% (odvisno od velikosti podjetja)
Datum objave: 07.06.2024
Rok za oddajo: Od 08.07.2024 do porabe

Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev?

Kontaktirajte nas