Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Kje iskati nepovratna sredstva v letu 2020?
04. marec 2020 Novice

Kje iskati nepovratna sredstva v letu 2020?

V letu 2020 se ponuja podjetnikom veliko možnosti pridobitve subvencij, oziroma nepovratnih sredstev. Ministrstvo za gospodarstvo namenja v letu 2020  več kot 137 mio eur nepovratnih sredstev na različnih področjih: digitalizacija, internacionalizacija, lesarstvo, turizem, energetske obnove, razvoj, itd.  

V nadaljevanju vam predstavljamo že odprte razpise, kakor tudi najavljene razpise, ki bodo objavljeni v tem letu.

DIGITALIZACIJA

Jeseni 2019 se je odprl razpis za podporo digitalni transformaciji podjetjem iz območja vzhodne Kohezijske regije. Upravičena so podjetja z najmanj 5 zaposlenimi, lahko pa prejmejo do 100.000 eur. Višina subvencije je 60 %, priporočamo prijavo na prvi rok, 1.4.2020. Namen razpisa je prehod podjetij na digitalizacijo poslovanja ter izboljšanje digitalnih kompetenc zaposlenih.

KONKURENČNOST NA TUJIH TRGIH

Za povečevanje konkurenčnosti podjetij je na voljo razpis za vzpostavitev showroom-a na tujem trgu. Podjetje lahko prejme do 100.000 eur nepovratnih sredstev (subvencija 75 %) za krepitev svoje blagovne znamke v tujini. Prijave so možne le za podjetja iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Rok za prijavo je 30.9.2020.

Za nadgradnjo elektronskega poslovanja je na voljo razpis e-poslovanje. Podjetje lahko prejme do 30.000 eur nepovratnih sredstev (subvencija 70 %) za pripravo promocijskih video vsebin, nadgradnjo elektronskega poslovanja ter spletne strani za tuje trge. Rok za oddajo vlog je 1.10.2020. Še naprej se financirajo tudi individualni nastopi na sejmih v tujini.

ENERGETSKE OBNOVE POSLOVNIH STAVB

Podjetja, ki imajo namen energetsko obnoviti poslovne stavbe, lahko prejmejo do 20 % nepovratnih sredstev za namen obnove fasade, menjavo razsvetljave, novo izolacijo, za nakup toplotnih črpalk, izgradnjo sončnih elektrarn, ter menjave strojev za energetsko bolj učinkovite. Poleg nepovratnih sredstev je investitorjem na istem razpisu na voljo tudi do 80% brez-obrestnega kredita (3 mesečni euribor + 0%), z odplačilno dobo do 15 let. Kombinacija nepovratnih sredstev ter kredita pomeni, da investitor ne potrebuje lastnih sredstev in lahko le-te nameni za splošno poslovanje podjetja. Roki niso določeni, razpis bo odprt do porabe sredstev.

VAVČERJI

Vavčerji so enostavne spodbude manjših vrednosti, kjer lahko pridobi podjetje letno 30.000 eur nepovratnih sredstev, sredstva pa so na voljo do leta 2023. Doslej je odprtih 14 vavčerjev: za digitalizacijo, internacionalizacijo, certifikate kakovosti, zaščito intelektualne lastnine, statusno preoblikovanje podjetij, poslovno odličnost ter prototipiranje. V tem letu se obeta še vavčer za krožno gospodarstvo. Višine subvencij so različne glede na posamezni vavčer, se pa gibljejo med 300 eur do 9.999 eur. Tudi na tem razpisu roki niso določeni, vloga se lahko odda kadarkoli.

LESARSTVO

Za spodbujanje proizvodnih procesov na področju proizvodnje polproizvodov je za razvoj lesarstva možno pridobiti do 2,5 mio eur na podjetje za nakup novih strojev. Podjetje mora imeti 10 ali več zaposlenih, višina subvencije pa je 45 %. Rok za oddajo vlog je: 6.4.2020.

TURIZEM

Decembra 2019 je bil objavljen razpis za podporo podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti za ukrepe za rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanje rabe energije in snovi. Posamezno podjetje lahko pridobi do 75 %, oz. do 200.000 eur nepovratnih sredstev za energetsko obnovo gostinskega obrata ali turističnih nastanitev. Rok za oddaje vlog je 30.11.2020.

NAJAVLJENI RAZPISI

V letošnjem letu pričakujemo odprtja novih razpisov. Na področju turizma v marcu pričakujemo objavo razpisa za razvoj integralnih produktov, kjer lahko podjetje pridobi do 200.000 eur ( 70% ) za promocijo inovativnega integralnega turističnega produkta.

V juniju bo ponovno objavljen razpis za spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih. V juliju je načrtovanih 5,6 mio eur za financiranje mladih raziskovalcev v podjetjih. Jeseni bo ponovno možna prijava procesnih izboljšav v podjetjih, kjer lahko podjetje prejme do 20.000 eur ( 50% ) subvencije. Za podjetja v lesarstvu načrtujejo dva razpisa, in sicer bo na voljo 7,2 milijona evrov za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov ter dobrega pol milijona za rast podjetij.

Tudi Ministrstvo za kmetijstvo najavlja nove razpise za podjetnike. Marca se obeta razpis 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, v okviru katerega se poleg garancij za kredite na novo uvajajo tudi nepovratna sredstva. Prijava bo možna za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, ki so mikro ali mala podjetja ter se ali se bodo ukvarjali s turizmom ali drugimi nekmetijskimi dejavnostmi. Ponovno bo objavljen razpis 4.2. - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov. Podjetja so v letu 2019 lahko prejela do 45 % subvencije, oziroma do 5 mio eur nepovratnih sredstev.

HORIZON 2020

Ker so se razpisi z nepovratnimi sredstvi za raziskave in razvoj na nacionalni ravni zaključili, so za razvojno usmerjena podjetja zanimivi razpisi, kjer se lahko prijavijo direktno v Bruselj.

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je večletni program EU za raziskave in inovacije, ki traja v obdobju 2014-2020. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena aktivnostim v tem obdobju je preko 80 milijard EUR. Program se je začel izvajati 1. 1. 2014 in se bo izvajal do 31. 12. 2020. Finančna sredstva programa so namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Ker bi potrebovali celotno knjigo, da predstavimo odprte razpise v okviru programa Horizon 2020, se bomo usmerili zgolj na tiste, ki so splošno zanimivi za podjetja: EIC Accelerator Pilot (prej SME Instrument) ter Fast Track to Innovation (FTI). Roki za oddajo vlog v letu 2020 za EIC: 8.3.2020, 19.5.2020 ter 7.10.2020 ter za FTI: 9.6.2020 ter 27.10.2020.

Oba razpisa podpirata projekte, ki so visoko inovativni, imajo širši učinek na celotno EU ter pozitivno pretresejo globalni trg na katerega vstopajo. Višina subvencije pri obeh razpisih je 70%, v programu EIC Accelerator Pilot je možno zaprositi do 2,5 mio eur nepovratnih sredstev ter do 15 mio eur v primeru vstopa tveganega kapitala v podjetje. V programu FTI pa je zgornja meja financiranja 3 mio eur nepovratnih sredstev, kjer je med drugim tudi pogoj vsaj 3 organizacije iz treh različnih držav (največ 5 partnerjev).

Osnovni pogoj za prijavo na razpis je torej inovacija, ki je že v fazi prototipa, saj so upravičeni stroški projekta vezani na aktivnosti pilotiranje, obširnejše testiranje, validacija sistemov v realnih delovnih pogojih, validacija poslovnih modelov, pred-normativne raziskave  in definicijo standardnih okolij.

V naslednjem letu so na voljo zadnji trije roki, zato pozivamo slovenska podjetja naj se opogumijo ter se spopadejo z mednarodno konkurenco.

Ana Kovačič, TIKO PRO d.o.o.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.