Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Evropa želi podpreti zelene inovacije; naj bodo med njimi tudi slovenski MSP
09. marec 2020 Novice

Evropa želi podpreti zelene inovacije; naj bodo med njimi tudi slovenski MSP

V času, ko je v Sloveniji manj priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za raziskovalno-razvojne projekte, se splača ozreti po razpisih za sredstva neposredno iz Bruslja

Tokrat poudarjamo program EIC Accelerator Pilot (gre za nekdanji program SME Instrument, druga faza), ki je namenjen malim in srednjim podjetjem (MSP), katerih projekti so v fazi TRL 6 (preizkušen prototip v verodostojnem laboratorijskem simuliranem okolju), končni rezultati pa so prelomne globalne rešitve, ki bi lahko oblikovale nove trge ali vplivale na zdajšnje v Evropi in po svetu.

Program EIC Accelerator Pilot omogoča dva načina financiranja. Poleg nepovratnih sredstev, ki lahko znašajo od 0,5 do 2,5 milijona evrov (70 odstotkov upravičenih stroškov lahko krije subvencija), lahko startupi in MSP dodatno zaprosijo za kombinirano finančno naložbo – lastniško financiranje do vrednosti kar 15 milijonov evrov. Poleg finančne podpore jim evropska komisija ponuja tudi usposabljanja in povezovanje v mednarodno mrežo.

Letos so na voljo še trije roki: 18. marec, 19. maj in 7. oktober. Prijavni rok 19. maj je izjemoma obarvan zeleno, oktobrski rok pa ostaja odprt za vse inovacije.

Zakaj bo Bruselj na majskem roku podprl zgolj zelene inovacije?

Evropska komisija je decembra 2019 predstavila evropski zeleni dogovor (European Green Deal), ki je načrt, po katerem naj bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina ob spodbujanju gospodarstva, izboljšanju zdravja in kakovosti življenja ljudi ter skrbi za naravo. Ker Evropa dosega svoje cilje tako, da z nepovratnimi sredstvi spodbuja projekte, ki so odgovor na njene načrte, so se odločili, da na majskem roku programa EIC Accelerator finančno podprejo projekte, ki bodo pomagali doseči cilje evropskega zelenega dogovora.

Tokrat bodo morala vsa podjetja pokazati, kako njihova inovacija prispeva k ciljem evropskega zelenega dogovora. Poleg navedenega pričakujemo dodatno priložnost za podjetja, ki jih vodijo ženske.

Če boste oddajali projektno prijavo za omenjeni rok, torej 19. maj, se mora vaš inovativni projekt nanašati na eno izmed teh področij:

Čista energija – možnosti za alternativne, čistejše vire energije.

Trajnostna industrija – zagotavljanje bolj trajnostnih, do okolja prijaznejših proizvodnih ciklov, ki bodo temeljili na krožnem gospodarstvu. Prednost bodo imeli sektorji, ki zahtevajo veliko virov, kot so tekstil, gradbeništvo, elektronika in plastika.

Gradnja in prenova – potreba po čistejšem gradbenem sektorju, kjer se pričakuje val prenov starejših objektov z inovativnimi gradbenimi materiali. Spodbujali bodo zasnovo stavb, ki bo skladna s krožnim gospodarstvom.

Trajnostna mobilnost – spodbujanje projektov za bolj trajnostni prevoz, kjer je cilj zmanjšanje izpustov iz prometa. Iščejo se projekti s področja prehoda na digitalizacijo (pametne aplikacije, mobilnost kot storitev, pametni sistemi za upravljanje prometa), prevoza tovora po železnici ter vodnih poteh, trajnostnih alternativnih pogonskih goriv.

Biotska raznovrstnost – ukrepi za zaščito našega občutljivega ekosistema, ki nam zagotavlja hrano, sladko vodo, čist zrak in zavetje. To področje podpira bolj zelena mesta, manjšo uporabo pesticidov in gnojil v kmetijstvu, izboljšanje kakovosti in obsega gozdov ter izkoriščanje morskih virov.

Od vil do vilic – projekti, ki zagotavljajo bolj trajnostno prehransko verigo, kjer je cilj, da ima pridelana hrana čim manjši vpliv na naravo.

Odpravljanje onesnaževanja – ukrepi za hitro in učinkovito zmanjšanje onesnaževanja, ki se lahko nanašajo na čisto vodo, čisti zrak, zmanjšanje onesnaževanja v velikih industrijskih obratih in kemikalije.

Ste pripravljeni na ligo evropskih inovacijskih prvakov?

Konkurenca za podporo v okviru EIC Accelerator Pilota je huda. Prvo vprašanje, ki si ga morate postaviti sami, je: »Ali bomo lahko s svojo idejo zgradili posel, ali bomo ljudem ponudili nekaj onkraj njihove domišljije, kar bodo kupovali oziroma uporabljali, in bomo tako spremenili igro na trgu, na katerega vstopamo.« Če je odgovor pritrdilen, ste že v nizkem startu.

 

Kristina Kočet Hudrap za Časnik Finance

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.