Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
V najavi je razpis P1 plus - garancija za kredite s subvencijo obrestne mere
24. februar 2020 Novice

V najavi je razpis P1 plus - garancija za kredite s subvencijo obrestne mere

Vse manj je možnosti, da podjetje dobi nepovratna sredstva za naložbo ( nakup opreme, nakup ali gradnjo poslovnih prostorov ) ali za obratna sredstva. Bodo pa tudi letos na voljo povratne oblike finančnih spodbud – krediti z ugodno ali subvencionirano obrestno mero ter garancije za kredite. Za tovrstno pomoč bo država namenila v letu 2020 več kot 79 mio eur.

Tudi letos se obeta razpis P1 Plus za zavarovanja bančnih posojil s subvencijo obrestne mere, ki ga razpisuje Slovenski podjetniški sklad ( v nadaljevanju SPS ).

Na ta način bo MSP-jem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita. Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša od 0,65 % do 1,15 % + 6 mesečni EURIBOR.

izdajo garancije se poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus. Zagotovijo se garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR, kredit pa lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Možnost koriščenja moratorija je do 24 mesecev, odplačilo kredita pa lahko traja do 10 let. Strošek odobritve garancije se ne zaračunava.

Odprtje razpisov pričakujemo v kratkem, zato bi radi v naprej opozorili, da se odločite za prijavo še pred odprtjem razpisa, da nam ne zmanjka časa za pripravo uspešnega projekta.

Ne pozabite, banka mora predhodno odobriti vaš kredit.

Tako SID banka kot Slovenski regionalno razvojni sklad bosta tudi letos nadaljevala z ugodnimi krediti za podjetja.

Spremljajte naše novičke, da boste pravočasno obveščeni o objavljenih razpisih, lahko pa nas kontaktirate že sedaj, da skupaj pripravimo vaš investicijski projekt.

Povpraševanje lahko pošljete na: info@tiko-pro.si.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.