Slovenski razpisi

Aktualni slovenski razpisi

PAGE NAME
31 03 - 2023

Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Razpisnik:
Slovenski podjetniški sklad
Datum objave:
17.09.2021
Rok za oddajo:
31.03.2023
Višina sofinanciranja:
do 60 %

NAMEN IN PREDMET RAZPISA

  • Namen: omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment),
    ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (LCA analiza)

  • Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca izdelavo LCA analize in je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD

UPRAVIČENCI

  • Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki

UPRAVIČENI STROŠKI

  • upravičeni stroški zunanjega izvajalca za izvedbo LCA analize

(Stroški izobraževanj, delavnic, potni in ostali materialni stroški ne spadajo med upravičene stroške. Strošek DDV ni upravičen strošek.)

VIŠINA SOFINANCIRANJA

  • Minimalna višina subvencije je 3.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.
  • Maksimalno 60% sofinanciranje (shema de minimis)

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam