Slovenski razpisi

Aktualni slovenski razpisi

PAGE NAME
16 06 - 2023
19. maj 2023 RazpisiSlovenski razpisi

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih projektov v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na področju snovne in energetske učinkovitosti proizvodnje ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, povezanih z: – vzpostavitvijo nove poslovne enote ali – diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote prijavitelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, – razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote ali – bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

05 06 - 2023
10. maj 2023 RazpisiSlovenski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023)

Predmet razpisa: nepovratna sredstva za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo OVE: kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk, sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote ter izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije iz OVE v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja.

31 12 - 2023
31. marec 2023 RazpisiSlovenski razpisi

BIZI PF - Pred-financiranje

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo gospodarski subjekti odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

1234

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam