Slovenski razpisi

Aktualni slovenski razpisi

PAGE NAME
30 11-2021

Podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Razpisnik:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave:
6.12.2019
Rok za oddajo:
30.11.2021
Višina sofinanciranja:
75%, do 200.000 eur

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Cilji javnega razpisa so:

a) zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije,

               b) zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma.

UPRAVIČENCI

Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo. 

Upravičeno območje v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija po tem javnem razpisu je celotno območje kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

Upravičeno območje v kohezijski regiji Zahodna Slovenija po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje - Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren - Kostanjevica, Preddvor, Renče - Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:

  1. 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
  2. 55.201 (počitniški domovi in letovišča),
  3. 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
  4. 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),
  5. 56.101 (restavracije in gostilne).

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:                                                             

  1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,
  2. stroški informiranja in komuniciranja,
  3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

ROK ZA ODDAJO VLOG

Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam