Slovenski razpisi

Aktualni slovenski razpisi

PAGE NAME
v najavi

Najavljena so nepovratna sredstva (do 70%) za promocijo v turizmu

Razpisnik:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave:
v najavi
Rok za oddajo:
v najavi
Višina sofinanciranja:
70%

Namen in cilji razpisa

Namen

podjetja se želi podjetja spodbuditi k bolj inovativnem pristopu pri oblikovanju svojih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji.

Cilj

dvig konkurenčnosti MSP-jev; dvig prihodov in prenočitev turistov ter prilivov iz naslova izvoza potovanj; razvoj konkurenčnih turističnih produktov.

Rezultati, ki jih želimo doseči: povečani prilivi in prihodi tujih turistov.

Upravičenci

MSP podjetja (do 250 zaposlenih), ki delujejo na področju turizma. 

Kaj je integralni turistični produkt?

Pod pojmom nov integralni turistični produkt se po tem razpisu smatra integralni turistični produkt, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviga kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije. Integralni turistični produkt, ki je predmet prijave, mora biti del redne ponudbe prijavitelja in ni zgolj enkratni dogodek.

Upravičeni stroški

Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja, ki se nanašajo na naslednje vsebinske sklope aktivnosti:

  1. razvoj integralnih turističnih produktov,
  2. oblikovanje (podoba vsebin),
  3. digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,
  4. oglaševanje

Višina nepovratnih sredstev

Višina razpisanih sredstev: 4.000.000,00 eur

Višina subvencije: do 200.000,00 eur (de minimis), 70% sofinanciranje

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam