Slovenski razpisi

Aktualni slovenski razpisi

PAGE NAME
31 oktober 2020

Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Datum objave:
3.7.2020
Rok za oddajo:
31.10.2020
Višina sofinanciranja:
200 eur / zaposlenega, oz. od 1.000,00 EUR do 9.999,00 EUR / podjetje

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine k nakupu zaščitne opreme.

Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

UPRAVIČENCI

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). 

Prijavitelj mora imeti na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih.

UPRAVIČENI STROŠKI

Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.

Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti:

• zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos

• zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo - največ do 1 EUR na posamezni kos

• zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos

• razkužila – največ do 20 EUR na liter

• termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR na posamezni kos.

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020.

ROK ZA ODDAJO VLOG

Skrajni rok za oddajo vlog je 31.10.2020.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam