Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost

Slovenski razpisi

Aktualni slovenski razpisi

PAGE NAME
celo leto

Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost

Datum objave:
Stalno odprt
Rok za oddajo:
31. marec
Višina sofinanciranja:
znižanje davčne osnove za dejavnost raziskav in razvoja

Cilj in predmet razpisa

Slovenska zakonodaja omogoča, da podjetja ob izpolnjevanju določenih pogojev, uveljavljajo olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj.

Zmanjšanje davčne osnove skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov davčnih olajšav iz preteklih davčnih obdobij, se prizna največ v višini 63 % davčne osnove. 

Upravičenci

Podjetja, ki v okviru svojega poslovanja izvajajo raziskovalno-razvojno dejavnost.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški morajo nujno biti povezani z raziskovalno-razvojnim projektom v podjetju, in sicer:

  • delo zaposlenih,
  • storitve zunanjih izvajalcev (raziskovalna dejavnost),
  • oprema.

Upravičeni stroški so tisti stroški, ki nastanejo v enem računovodskem letu.

*Stroški, ki niso upravičeni so:

  • že uveljavljene olajšave za investiranje v opremo,
  • za aktivnosti/opremo, ki je že sofinancirana iz nepovratnih sredstev,
  • stroški, ki niso neposredno povezani z raziskovalno razvojno dejavnostjo.

Rok in način oddaje

Priprava ustrezne dokumentacije do konca meseca marca za preteklo leto.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam