Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
18 11 - 2022
30. maj 2022 Slovenski razpisi

Javni razpis Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva. 

12345678910Last

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.