Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Nepovratna sredstva za krožno gospodarstvo
21. marec 2023 Novice

Nepovratna sredstva za krožno gospodarstvo

Organizirana proizvodnja in potrošnja, kjer bistvo predstavlja delitev, ponovna uporaba, popravilo, prenova in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov, se imenuje krožno gospodarstvo. Si zamišljate svet, v katerem ni odpadka?

Morda utopija, pa vseeno vodilo za prihodnji razvoj, ki ga kot družba moramo začeti razvijati in uporabljati, v kolikor želimo doseči cilje ekoloških in »zelenih« dogovorov ter strategij ter predvsem omiliti posledice naših negativnih vplivov na okolje in podnebnih sprememb.

Krožno gospodarstvo

Princip krožnega gospodarstva podaljšuje življenjsko dobo izdelkov in zmanjšuje oz. izničuje količino odpadkov. Ko se izdelku izteče njegova življenjska pot, se komponente/materiale, iz katerih je izdelan, kolikor je le mogoče obdrži v rabi, gospodarstvu. Izdelke oz. materiale lahko uporabljamo v »nedogled« in s tem ustvarjamo dodano vrednost izdelkom in poslovanju v splošnem. Zagotovimo torej krožni poslovni/gospodarski model ter se poslovimo od linearnih procesov in modelov, ki so vodilo zadnjih desetletij in delujejo po principu vzemi - naredi - porabi - odvrzi.

V tradicionalnem linearnem modelu zaznamo načrtno zastaranje, kar pomeni, da so bili izdelki zasnovani z omejenim rokom trajanja, zato, da jih zavržemo in uporabimo nove. To povečuje količino odpadkov in ustvarja ogromen pritisk na okolje. Evropa poziva k končanju trenutne prakse in želi v največji možni meri doseči krožne modele oz. vpeljati v prakso krožno gospodarstvo.

Za podjetja je izjemno pomembno, da se pripravijo na prehod v krožno gospodarstvo, saj bodo sčasoma primorana zaradi večanja konkurenčnosti in gospodarskih pritiskov po spremembi, v največji možni meri vpeljati krožno gospodarstvo. Ukrepi, kot so preprečevanje odpadkov, ekološko oblikovanje in ponovna uporaba lahko podjetjem prihranijo denar, hkrati pa zmanjšajo skupne letne emisije toplogrednih plinov, kar je tudi vodilo evropskega zelenega dogovora, ki je vodilna strategija EU za zajezitev vplivov na okolje.

Po mnenju EU lahko premik h krožnemu gospodarstvu prinese prednosti, kot so zmanjšanje vpliva na okolje, večja dobava pridobivanja surovin, povečanje konkurenčnosti, spodbujanje inovacij, krepitev gospodarske rasti (dodatnih 0,5 odstotka BDP) in ustvarjanje delovnih mest (700.000 delovnih mest v EU do leta 2030). Pozitiven vidik krožnega gospodarstva je tudi s stališča potrošnika, saj nam ponuja bolj trajne in inovativne izdelke, ki nam bodo zvišali kakovost življenja in dolgoročno prihranili denar.

Pripravila: Tanja Tajnik, doktorica bioloških in biotehnoloških znanosti, Tiko pro d.o.o.

Razpis za nepovratna sredstva za trajnostno in krožno transformacijo

Odprt je razpis za krožno gospodarstvo, ki je razdeljen v 2 sklopa: eden za zagonska start-up podjetja ter drugi za MSP (mikro, mala ter srednje velika podjetja).

Podjetja lahko pridobijo nepovratna sredstva za investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva. 

Z razpisom želi država doseči sistematično delovanje v smeri boljše snovne in energetske učinkovitosti ter zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov v gospodarstvu.

Na SPIRIT načrtujejo, da bo podprtih vsaj 200 podjetij, od tega vsaj 80 zagonskih. Prek razpisa bodo spodbujali neposredno uvajanje krožnih praks in poslovnih modelov.

VEČ o razpisu TUKAJ

Za pregled pogojev in prijavo na razpis nas kontaktirajte na email info@tiko-pro.si 

V podjetju pripravljamo tudi LCA analize (Life Cycle Assessment). Kontaktirajte nas za pripravo LCA na info@tiko-pro.si 
 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.