Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
16 06 - 2023
19. maj 2023 RazpisiSlovenski razpisi

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih projektov v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na področju snovne in energetske učinkovitosti proizvodnje ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, povezanih z: – vzpostavitvijo nove poslovne enote ali – diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote prijavitelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, – razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote ali – bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

12345678910Last

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.