Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Do 50% nepovratnih sredstev za vlaganje v turistične nastanitve
21. februar 2023 Novice

Do 50% nepovratnih sredstev za vlaganje v turistične nastanitve

Približuje se rok za oddajo vlog za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma.

NEPOVRATNA SREDSTVA ZA TURISTIČNE NASTANITVE

Upravičena podjetja: MSP in velika podjetja z registrirano dejavnostjo:

  • SKD I55.100,
  • SKD I55.202 ali
  • SKD I55.300.

Upravičeni nastanitveni obrati: hoteli, moteli, penzioni in gostišča, turistične kmetije, kampi in glampingi.

Projekti morajo do prijave na razpis imeti pridobljeno gradbeno dovoljenje za popolno rekonstrukcijo objekta ali novogradnjo.

Sofinancirani stroški: stroški gradnje, opreme, stroški usposabljanj, trženja ter opreme za proizvodnjo obnovljivih virov energije.

Višina sofinanciranja je odvisna od lokacije prijavitelja ter velikosti podjetja in se giblje med 15 - 50%.

Rok za oddajo: 27.03.2023

VEČ o razpisu

V kolikor imate pripravljen projekt za namen popolne prenove ali novogradnje turističnih nastanitev višje dodane vrednosti nas kontaktirajte na info@tiko-pro.si za pregled pogojev ter pripravo dokumentacije za razpis!

KROŽNA TRANSFORMACIJA POSLOVANJA

Odprt je še razpis za nepovratna sredstva, kjer lahko podjetja pridobite do 40.000 EUR nepovratnih sredstev za nakup opreme.

  • SKLOP II: MSP in zagonska podjetja 1-19 zaposlenih
  • Upravičeni stroški: Nakup opreme, stroškov plač zaposlenih, patentov ter drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala in zalog!

Faza A: 100% sofinanciranje - strošek zunanjega svetovalca, eksperta, ki vam bo pomagal pri pripravi izvedbenega projekta trajnostne in krožne transformacije poslovanja!

Faza B: do 40.000 EUR nepovratnih sredstev za izvedbo projekta.

Rok: 15.4.2023

Krožno gospodarstvo v podjetjih je trenutno najbolj pomembna strateška odločitev za prihodnost, sploh za prijavo na prihajajoče razpise, kjer podjetja brez trajnostne in krožne strategije ne bodo uspešna.

Več TUKAJ

Potrebujete svetovalca na področju priprave dokumentacije za odprte razpise? Pišite nam na info@tiko-pro.si 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.