Kohezijske regije

PAGE NAME

Slovenija je za izvajanje evropske kohezijske politike in opravljanje drugih skupnih nalog,  razdeljena na dve regiji:

Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Kohezijska regija Zahodna Slovenija združuje štiri slovenske razvojne regije: Goriško, Gorenjsko, Osrednjeslovensko in Obalno-Kraško.

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija povezuje osem razvojnih regij: Jugovzhodno Slovenijo, Koroško, Pomursko, Podravsko, Primorsko-notranjsko regijo, Posavsko, Savinjsko in Zasavsko.

Posamezne občine znotraj razvojnih ter obeh kohezijskih regij si lahko ogledate na spodnjem seznamu, prav tako seznam obmejnih in problemskih območij.

Vzhodna Slovenija

Zahodna Slovenija

Jugovzhodna Slovenija

Gorenjska

Črnomelj
Dolenjske Toplice
Kočevje
Kostel
Loški Potok
Metlika
Mirna
Mirna Peč
Mokronog - Trebelno
Novo mesto
Osilnica
Ribnica
Semič
Sodražica
Straža
Šentjernej
Šentrupert
Škocjan
Šmarješke Toplice
Trebnje
Žužemberk

Bled
Bohinj
Cerklje na Gorenjskem
Gorenja vas - Poljane
Gorje
Jesenice
Jezersko
Kranj
Kranjska Gora
Naklo
Preddvor
Radovljica
Šenčur
Škofja Loka
Tržič
Železniki
Žiri
Žirovnica

 

Koroška

Goriška

Črna na Koroškem
Dravograd
Mežica
Mislinja
Muta
Podvelka
Prevalje
Radlje ob Dravi
Ravne na Koroškem
Ribnica na  Pohorju
Slovenj Gradec
Vuzenica

Ajdovščina
Bovec
Brda
Cerkno
Idrija
Kanal
Kobarid
Miren - Kostanjevica
Nova Gorica
Renče - Vogrsko
Šempeter - Vrtojba
Tolmin
Vipava

Podravska

Osrednjeslovenska

Benedikt
Cerkvenjak
Cirkulane
Destrnik
Dornava
Duplek
Gorišnica
Hajdina
Hoče - Slivnica
Juršinci
Kidričevo
Kungota
Lenart
Lovrenc na Pohorju
Majšperk
Makole
Maribor
Markovci
Miklavž na Dravskem polju
Oplotnica
Ormož
Pesnica
Podlehnik
Poljčane
Ptuj
Rače - Fram
Ruše
Selnica ob Dravi
Slovenska Bistrica
Središče ob Dravi
Starše
Sveta Ana
Sveta Trojica v Slov. goricah
Sveti Andraž v Slov. goricah
Sveti Jurij v Slov. goricah
Sveti Tomaž
Šentilj
Trnovska vas
Videm
Zavrč
Žetale

Borovnica
Brezovica
Dobrepolje
Dobrova - Polhov Gradec
Dol pri Ljubljani
Domžale
Grosuplje
Horjul
Ig
Ivančna Gorica
Kamnik
Komenda
Ljubljana
Log - Dragomer
Logatec
Lukovica
Medvode
Mengeš
Moravče
Škofljica
Šmartno pri Litiji
Trzin
Velike Lašče
Vodice
Vrhnika

 

Pomurska

Obalno - kraška

Apače
Beltinci
Cankova
Črenšovci
Dobrovnik/Dobronak
Gornja Radgona
Gornji Petrovci
Grad
Hodoš/Hodos
Kobilje
Križevci
Kuzma
Lendava/Lendva
Ljutomer
Moravske Toplice
Murska Sobota
Odranci
Puconci
Radenci
Razkrižje
Rogašovci
Sveti Jurij ob Ščavnici
Šalovci
Tišina
Turnišče
Velika Polana
Veržej

Ankaran/Ancarano
Divača
Hrpelje - Kozina
Izola/Isola
Komen
Koper/Capodistria
Piran/Pirano
Sežana

Posavska

 

Bistrica ob Sotli
Brežice
Hrastnik
Kostanjevica na Krki
Krško
Litija
Radeče
Sevnica
Trbovlje
Zagorje ob Savi

 

 

Savinjska

 

Braslovče
Celje
Dobje
Dobrna
Gornji Grad
Kozje
Laško
Ljubno
Luče
Mozirje
Nazarje
Podčetrtek
Polzela
Prebold
Rečica ob Savinji
Rogaška Slatina
Rogatec
Slovenske Konjice
Solčava
Šentjur 
Šmarje pri Jelšah
Šmartno ob Paki
Šoštanj
Štore
Tabor
Velenje
Vitanje
Vojnik
Vransko
Zreče
Žalec

 

Zasavska

 

Hrastnik
Litija
Trbovlje
Zagorje ob Savi

 
   

Primorsko-notranjska

 
Bloke
Cerknica
Ilirska Bistrica
Loška dolina
Pivka
Postojna
 

 

OBMEJNE OBČINE

Ajdovščina
Apače
Bistrica ob Sotli
Bohinj 
Bovec 
Brda 
Brežice 
Cankova 
Cerkno 
Cirkulane 
Črenšovci 
Črna na Koroškem 
Črnomelj 
Divača 
Dobrovnik 
Dolenjske Toplice
Dravograd 
Gorje 
Gornji Grad 
Gornji Petrovci 
Grad 
Hodoš 
Hrpelje – Kozina 
Ilirska Bistrica 
Jezersko 
Kanal
Kobarid 
Kobilje 
Kočevje 
Komen 
Kostanjevica na Krki 
Kostel 
Kozje 
Kranjska Gora 
Kungota 
Kuzma 
Lendava
Loška dolina 
Loški Potok 
Lovrenc na Pohorju 
Luče 
Majšperk
Makole 

Metlika
Mežica 
Miren – Kostanjevica 
Moravske Toplice 
Muta 
Ormož 
Osilnica 
Pesnica 
Pivka 
Podčetrtek 
Podlehnik 
Podvelka 
Postojna 
Preddvor 
Prevalje 
Puconci 
Radlje ob Dravi 
Ravne na Koroškem 
Renče – Vogrsko
Ribnica na Pohorju
Rogašovci
Rogatec
Ruše 
Selnica ob Dravi 
Semič 
Sežana 
Slovenj Gradec 
Solčava 
Središče ob Dravi 
Sveta Ana 
Sveti Tomaž
Šalovci 
Šentjernej
Šmarje pri Jelšah 
Tolmin
Tržič 
Velika Polana
Videm 
Vipava 
Vuzenica
Zavrč
Žetale

 

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam