Kohezijske regije

Kohezijske regije

PAGE NAME

Slovenija je za izvajanje evropske kohezijske politike in opravljanje drugih skupnih nalog, razdeljena na dve regiji:

Kohezijsko regijo Vzhodna in Zahodna.

Kohezijska regija Zahodna Slovenija združuje štiri slovenske razvojne regije: Goriško, Gorenjsko, Osrednjeslovensko in Obalno-Kraško.

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija povezuje osem razvojnih regij: Jugovzhodno Slovenijo, Koroško, Pomursko, Podravsko, Primorsko-notranjsko regijo, Posavsko, Savinjsko in Zasavsko.

Posamezne občine znotraj razvojnih ter obeh kohezijskih regij si lahko ogledate na spodnjem seznamu, prav tako seznam obmejnih problemskih območij:

Vzhodna kohezijska regija

Zahodna kohezijska regija

Jugovzhodna Slovenija

Gorenjska

Črnomelj
Dolenjske Toplice
Kočevje
Kostel
Loški Potok
Metlika
Mirna
Mirna Peč
Mokronog - Trebelno
Novo mesto
Osilnica
Ribnica
Semič
Sodražica
Straža
Šentjernej
Šentrupert
Škocjan
Šmarješke Toplice
Trebnje
Žužemberk

Bled
Bohinj
Cerklje na Gorenjskem
Gorenja vas - Poljane
Gorje
Jesenice
Jezersko
Kranj
Kranjska Gora
Naklo
Preddvor
Radovljica
Šenčur
Škofja Loka
Tržič
Železniki
Žiri
Žirovnica

 

Koroška

Goriška

Črna na Koroškem
Dravograd
Mežica
Mislinja
Muta
Podvelka
Prevalje
Radlje ob Dravi
Ravne na Koroškem
Ribnica na  Pohorju
Slovenj Gradec
Vuzenica

Ajdovščina
Bovec
Brda
Cerkno
Idrija
Kanal
Kobarid
Miren - Kostanjevica
Nova Gorica
Renče - Vogrsko
Šempeter - Vrtojba
Tolmin
Vipava

Podravska

Osrednjeslovenska

Benedikt
Cerkvenjak
Cirkulane
Destrnik
Dornava
Duplek
Gorišnica
Hajdina
Hoče - Slivnica
Juršinci
Kidričevo
Kungota
Lenart
Lovrenc na Pohorju
Majšperk
Makole
Maribor
Markovci
Miklavž na Dravskem polju
Oplotnica
Ormož
Pesnica
Podlehnik
Poljčane
Ptuj
Rače - Fram
Ruše
Selnica ob Dravi
Slovenska Bistrica
Središče ob Dravi
Starše
Sveta Ana
Sveta Trojica v Slov. goricah
Sveti Andraž v Slov. goricah
Sveti Jurij v Slov. goricah
Sveti Tomaž
Šentilj
Trnovska vas
Videm
Zavrč
Žetale

Borovnica
Brezovica
Dobrepolje
Dobrova - Polhov Gradec
Dol pri Ljubljani
Domžale
Grosuplje
Horjul
Ig
Ivančna Gorica
Kamnik
Komenda
Ljubljana
Log - Dragomer
Logatec
Lukovica
Medvode
Mengeš
Moravče
Škofljica
Šmartno pri Litiji
Trzin
Velike Lašče
Vodice
Vrhnika

 

Pomurska

Obalno - kraška

Apače
Beltinci
Cankova
Črenšovci
Dobrovnik/Dobronak
Gornja Radgona
Gornji Petrovci
Grad
Hodoš/Hodos
Kobilje
Križevci
Kuzma
Lendava/Lendva
Ljutomer
Moravske Toplice
Murska Sobota
Odranci
Puconci
Radenci
Razkrižje
Rogašovci
Sveti Jurij ob Ščavnici
Šalovci
Tišina
Turnišče
Velika Polana
Veržej

Ankaran/Ancarano
Divača
Hrpelje - Kozina
Izola/Isola
Komen
Koper/Capodistria
Piran/Pirano
Sežana

Posavska

 

Bistrica ob Sotli
Brežice
Hrastnik
Kostanjevica na Krki
Krško
Litija
Radeče
Sevnica
Trbovlje
Zagorje ob Savi

 

 

Savinjska

 

Braslovče
Celje
Dobje
Dobrna
Gornji Grad
Kozje
Laško
Ljubno
Luče
Mozirje
Nazarje
Podčetrtek
Polzela
Prebold
Rečica ob Savinji
Rogaška Slatina
Rogatec
Slovenske Konjice
Solčava
Šentjur 
Šmarje pri Jelšah
Šmartno ob Paki
Šoštanj
Štore
Tabor
Velenje
Vitanje
Vojnik
Vransko
Zreče
Žalec

 

Zasavska

 

Hrastnik
Litija
Trbovlje
Zagorje ob Savi

 

Primorsko-notranjska

 
Bloke
Cerknica
Ilirska Bistrica
Loška dolina
Pivka
Postojna
 

 

OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA

Ajdovščina,
Apače,
Bistrica ob Sotli,
Bohinj,
Bovec,
Brda,
Brežice,
Cankova,
Cerkno,
Cirkulane,
Črenšovci,
Črna na Koroškem,
Črnomelj,
Divača,
Dobrovnik,
Dolenjske Toplice,
Dornava,
Dravograd,
Gorje,
Gornji Petrovci,
Grad,
Hodoš,
Hrpelje - Kozina,
Ilirska Bistrica,
Jezersko,
Kanal,
Kobarid,
Kobilje,
Kočevje,
Komen,
Kostanjevica na Krki,
Kostel,
Kozje,
Kranjska Gora,
Kungota,
Kuzma,
Lendava,
Loška dolina,
Loški Potok,
Lovrenc na Pohorju,
Luče,
Majšperk,
Metlika,

Mežica,
Miren - Kostanjevica,
Moravske Toplice,
Muta,
Ormož,
Osilnica,
Pesnica,
Pivka,
Podčetrtek,
Podlehnik,
Podvelka,
Poljčane,
Postojna,
Preddvor,
Prevalje,
Puconci,
Radlje ob Dravi,
Ravne na Koroškem,
Renče - Vogrsko,
Ribnica na Pohorju,
Rogašovci,
Rogatec,
Ruše,
Selnica ob Dravi,
Semič,
Sežana,
Slovenj Gradec,
Solčava,
Središče ob Dravi,
Sveta Ana,
Sveti Tomaž,
Šalovci,
Šentjernej,
Šmarje pri Jelšah,
Tišina,
Tolmin,
Tržič,
Velika Polana,
Videm,
Vipava,
Vuzenica,
Zavrč,
Žetale.

 

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam