Evropski razpisi

Aktualni evropski razpisi

PAGE NAME
31 dec 2020

Medregionalni razpisi: Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju

Datum objave:
31.8.2015
Rok za oddajo:
31.12.2020
Višina sofinanciranja:
do 85% upravičenih stroškov

Predmet razpisa

Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.

upravični prijavitelji

  • nacionalni, regionalni in lokalni javni organi,
  • zasebne institucije, vključno z zasebnimi podjetji, ki imajo status pravne osebe,
  • internacionalne organizacije, ki delujejo v skladu z nacionalno zakonodajo ali, z omejitvami, v skladu z mednarodnim pravom

Program bo:

  • spodbujal inovacije,
  • podpiral ohranjanje naravne in kulturne dediščine Podonavja ter
  • spodbujal prehod na nizkoogljično gospodarstvo.

Program zajema devet držav EU (Avstrijo, Bolgarijo, Češko, Hrvaško, Madžarsko, Nemčijo, Romunijo, Slovaško in Slovenijo) ter tri države zunaj EU (Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro). Moldavija in Ukrajina bosta prav tako upravičeni do sodelovanja v programu, ko bo dosežen dogovor o financiranju iz evropskega instrumenta sosedstva.

Pogoj za prijavo so minimalno trije partnerji iz treh različnih držav. 

Podrobneje na spletni strani programa: http://www.southeast-europe.net/en/about_see/danubeprogramme/

Upravičeni stroški

Program bo:

  • spodbujal inovacije,
  • podpiral ohranjanje naravne in kulturne dediščine Podonavja ter
  • spodbujal prehod na nizkoogljično gospodarstvo.

Višina sofinanciranja

Do 85% upravičenih stroškov.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam