Evropski razpisi

Aktualni evropski razpisi

PAGE NAME
31 dec 2020

LIFE

Datum objave:
18.6.2014
Rok za oddajo:
31.12.2020
Višina sofinanciranja:
med 60 – 100% (odvisno od teme projekta)

Predmet razpisa

Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.

Cilj programa: ohranjanje okoljskega in podnebnega javnega dobrega Evropske Unije.

Upravičeni prijavitelji

Ciljne skupine: javne in zasebne pravne osebe

Teme:

 • Tradicionalni projekti 
 • Projekti tehnične pomoči 
 • Zmogljivi gradbeni projekti
 • Integrirani projekti
 • Pripravljalni projekti 

Upravičeni stroški

Z nepovratnimi sredstvi bo mogoče financirati naslednje projekte:

 • pilotne projekte;
 • predstavitvene projekte;
 • projekte najboljše prakse;
 • integrirane projekte;
 • projekte tehnične pomoči;
 • projekte za povečanje zmogljivosti;
 • pripravljalne projekte;
 • projekte za informiranje, ozaveščenost in razširjanje;

Integrirani projekti so projekti, pri katerih se na velikem ozemeljskem območju, zlasti na regionalni, medregionalni, nacionalni ali nadnacionalni ravni, izvajajo okoljske ali podnebne strategije ali načrti, ki so potrebni v skladu s posebno okoljsko ali podnebno zakonodajo Unije, zlasti na področju narave, vključno z upravljanjem mreže Natura 2000, vode, odpadkov, zraka ter prilagajanja posledicam podnebnih sprememb in njihove blažitve.

Projekti tehnične pomoči ponujajo finančno podporo prosilcem pri pripravi integriranih projektov, zlasti pa zagotavljajo, da ti projekti izpolnjujejo zahteve glede rokov ter tehnične in finančne zahteve programa LIFE.

Projekti za povečanje zmogljivosti so tisti, ki z nepovratnimi sredstvi ponujajo finančno podporo za dejavnosti, potrebne za gradnjo zmogljivosti držav članic, vključno z nacionalnimi in regionalnimi kontaktnimi točkami LIFE.

Višina sofinanciranja

Proračun za obdobje 2014 – 2020: 3,4 milijarde eur

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam