Evropski razpisi

Aktualni evropski razpisi

PAGE NAME
31 dec 2020

Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP) - III. faza

Datum objave:
8.11.2015
Rok za oddajo:
31.12.2020
Višina sofinanciranja:
Neposrednega sofinanciranja v tej fazi ni - podporo izrazijo z lažjim dostopom do javnega in zasebnega tveganega kapitala

Predmet razpisa

Tretja faza prijave zajema podporo pri promociji in komercializaciji produkta na trg. Neposrednega sofinanciranja v tej fazi ni, vendar vam lahko podporo izrazijo z lažjim dostopom do javnega in zasebnega tveganega kapitala.
V sklopu programa za MSP pa vam strokovnjaki nudijo tudi mentoriranje in coaching ter povezovanje na nacionalni ter globalni ravni.

Upravičeni prijavitelji

V SME Instrument se lahko prijavijo vsa mikro, mala in srednja podjetja, ne glede na področje in vsebino delovanja.
Za prijavo ni opredeljenih prednostnih tem ali področij, Evropska komisija razpisuje le vsebinske usmeritve,ki so smerokaz in niso pogoj za prijavo.

Upravičeni stroški

Podjetje, ki želi svoj projekt prijaviti v SME Instrument pa mora kljub temu upoštevati nekatere iztočnice, vezane na projektno idejo, in sicer:
  • ideja mora biti izrazito inovativna,
  • zanjo mora obstajati trg oz. ima potencial, da trg ustvari,
  • ideja mora imeti za rezultat izboljševanje in/ali večanje produktivnosti,
  • biti mora internacionalno konkurenčna,
  • rezultat njene realizacije se more odražati v kreiranju novih delovnih mest,
  • omogočati mora zviševanje življenjskega standarda.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam