Evropski razpisi

Aktualni evropski razpisi

PAGE NAME
31 dec 2020

Horizon 2020

Datum objave:
7.11.2015
Rok za oddajo:
31.12.2020
Višina sofinanciranja:
med 70 – 100%

Predmet razpisa

V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije. Za prvi dve leti je na voljo več kot 15 milijard EUR in sredstva so namenjena kot pomoč spodbujanju na znanju temelječega gospodarstva in reševanju vprašanj, ki ustvarjajo razlike v življenju ljudi. 

upravični prijavitelji

Podjetja, javne in zasebne raziskovalno razvojne inštitucije, ostale organizacije.

Upravičeni stroški

Financiranje je usmerjeno v tri glavne stebre:

  • Odlična znanost (excellent Science), katere cilj je spodbujanje razvoja raziskovalcev in sodelovanje med MSP in znanstveniki;
  • Vodilni položaj v industriji (Industrial leadership), ki podpira  evropsko industrijo na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, napredne proizvodnje, robotike, biotehnologije in vesolja;
  • Družbeni izzivi (Societal Challenges), ki je namenjen financiranju inovativnih projektov na področju zdravja, kmetijstva, pomorstva in biogospodarstva, energetike, prometa, podnebnih sprememb, okolju, gospodarni rabi virov in surovin, družbe, ki kritično razmišljajo, ter varnosti. 

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja: med 70 – 100%

Višina projekta: odvisna od razpisa do razpisa (nekje med 3 – 7 mio eur)

Trajanje projekta: med 24 – 48 mesecev

Roki za oddajo predlogov: odvisni od programa. Prijava lahko poteka v več stopnjah.

Upravičenci: podjetja, javne in zasebne raziskovalno razvojne inštitucije, ostale organizacije.

Kje najdem razpise? Kliknite TUKAJ. 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam