Evropski razpisi

Aktualni evropski razpisi

PAGE NAME
16 06 - 2023
19. maj 2023 RazpisiSlovenski razpisi

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih projektov v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na področju snovne in energetske učinkovitosti proizvodnje ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, povezanih z: – vzpostavitvijo nove poslovne enote ali – diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote prijavitelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, – razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote ali – bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

05 06 - 2023
10. maj 2023 RazpisiSlovenski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023)

Predmet razpisa: nepovratna sredstva za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo OVE: kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk, sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote ter izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije iz OVE v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja.

31 12 - 2023
31. marec 2023 RazpisiSlovenski razpisi

BIZI PF - Pred-financiranje

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo gospodarski subjekti odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

07. december 2022 RazpisiEU razpisi

EIC Accelerator 2023

The EIC Accelerator supports high-risk, high-potential small and medium-sized enterprises to develop and bring to market new products, services and business models that could drive economic growth. 

1234

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam