Ekipa Tiko Pro

PAGE NAME

Tiko Pro ekipa šteje 15 strokovnjakov, ki jih vodita direktorici Kristina Kočet Hudrap in Martina Anderlič. 

Podjetje uspešno posluje v Sloveniji in na Hrvaškem ter na področju Evropske unije, zlasti v Avstriji. 

Kakovost poslovanja našega podjetja dokazuje visok odstotek pozitivno ocenjenih prijav – pri projektih, oddanih v Sloveniji in na Hrvaškem, beležimo visoko, 94 % uspešnost. 

Projektov pa ne oddajamo zgolj na slovenskem in hrvaškem nacionalnem nivoju, temveč jih prijavljamo tudi neposredno v Bruselj – naša uspešnost pri prijavi EU projektov je kar 8 krat višja od povprečja.

Imam idejo … 

Kje dobim sredstva za njeno realizacijo? 

Se na razpis sploh lahko prijavim? 

Kako izpolnim dokumentacijo? 

Kaj vse potrebujem za prijavo? 

 

Odgovore na vsa vprašanja, povezana s prijavo, poiščemo mi … da se lahko vi brez skrbi osredotočite na svojo projektno idejo!

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Ekipa strokovnjakov

Člani ekipe Tiko Pro imamo raznovrstna znanja, saj prihajamo iz različnih strokovnih področij, bogatijo pa nas dolgoletne delovne izkušnje.

Projektov se lotevamo v timskem duhu, delovne ekipe pa sestavljamo optimalno – glede na potrebe posameznega razpisa in projektne ideje.

Smo ekipa v pravem pomenu besede – dobrodošli, da spoznate našo Tiko Pro družino.

 

Kristina Kočet Hudrap

CEO

Martina Anderlič

CEO

Karin Harb

Head of finance and SLO project expert

Karmen Vidonja Ozvatič

Head of EU project team

Renata Sinič Ornik

SLO project expert

Marjeta Maurer

EU project expert

Karmen Španjol

CRO project expert

Sandra Dudaš

Head of Tiko pro CRO

Janez Hudrap

IT expert

Ana Kovačič

Head of sales and marketing SLO

Lana Labinjan

CRO project expert

Edita Gošnik

SLO project expert

Anja Bačko

SLO project expert

Katja Premzl

SLO project expert

Ko se zazremo v prihodnost ...

Svojo odličnost, na področju pridobivanja povratnih in nepovratnih sredstev ter projektnega managmenta in izobraževanja, želimo krepiti še naprej.

Prepoznavnost podjetja Tiko Pro želimo močno razširiti na najširše območje delovanja EU.

Kot močen in odločilen steber podpore želimo inovativnim podjetjem pomagati, da postanejo še konkurenčnejša v mednarodnem poslovnem okolju.

Z vami želimo zreti v prihodnost – da boste lažje dosegali ter presegali svoje začrtane cilje.

Naša vizija je naš slogan: »S projekti do odličnosti.«

 

Potrebujete pomoč

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.