Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.

Ugodni krediti za mikro, mala in srednja podjetja 

Ste mikro, malo ali srednje podjetje ter potrebujete ugoden kredit za investicijo ali obratna sredstva? 
Trenutno je na voljo več različnih shem ugodnih kreditov – med njimi so mikrokrediti za problemska območja in za obmejna problemska območja, krediti P1 Slovenskega podjetniškega sklada, SID banke, napovedana pa je tudi ponovna objava kredita Slovenskega regionalnega razvojnega sklada.
Izberite razpis po svoji meri – več podrobnosti pa preberite spodaj.

Aktualni razpisi

MIKROKREDITI NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH
 
Namen: materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva
Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja z obmejnega problemskega območja
Višina: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 € (de minimis)
Kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 €
Obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 % 
Ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.
Moratorij kredita: do 6 mesecev 
Roki za prijavo: 20. 4. 2018, 20. 5. 2018, 20. 6. 2018, 20. 7. 2018, 2. 9. 2018 in 20. 10. 2018
Več podrobnosti o razpisu najdete tukaj.
 
Podjetja z obmejnih in problemskih območij kakor tudi podjetja s problemskih območij - povečajte svoje možnosti za pridobitev ugodnega kredita. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si
 
UGODNI KREDITI P1
 
Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja, s.p.-ji
Upravičeni stroški: obratna sredstva in investicije
Višina garancije: med 60 % in 80 % garancije
Obrestna mera: med 0,65 % in 1,15 % (+6 mesečni EURIBOR) 
Drugi pogoji: vsaj 1 zaposlena oseba, bonitetna ocena vsaj D2, EDBITA v vrednosti 7,0 ali manj in vsaj 7 % kapitala v obveznostih do virov sredstev
Roki za prijavo: 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018
Več o razpisu najdete tukaj.
 
SID BANKA
 
Upravičenci: malo, srednje podjetje
Upravičeni stroški: investicije in obratna sredstva
Ročnost kredita: 8 – 12 let
Moratorij: do polovice ročnosti kredita
Višina kredita: od 100.000 € do 5 mio €
Drugi pogoji: vsaj 2 zaposlena (povprečno število), vsaj 2 leti poslovanja podjetja, možnost nakupa rabljene opreme
Rok za prijavo: 31. 10. 2018
Več o razpisu najdete tukaj.
 
Prijavite se že na katerega izmed pomladanskih rokov, saj so sredstva navadno porabljena že med poletjem. Pišite že danes na info@tiko-pro.si.

EU razpisi

SME Instrument
 
Upravičenci: mikro, mala, srednja podjetja
Upravičeni projekti: inovativni projekti, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije
Višina nepovratnih sredstev: do 2,5 mio €
Način prijave: faza 1, faza 2 (možna je tudi prijava samo na posamezno fazo)
Roki za prijavo: 4 roki letno - naslednji rok je 3. 5. 2018 (faza 1) in 23. 5. 2018 (faza 2)
Sprememba: ni več opredeljenih prednostnih področij – prijavijo se lahko podjetja, ne glede na področje ali vsebino delovanja.
Več podrobnosti o razpisu najdete tukaj. 
 
Ali vašo inovacijo potrebuje svetovni trg? Pišite nam na info@tiko-pro.si .

Na Hrvaškem več kot 4 milijarde kun nepovratnih sredstev v 2018

Na Hrvaškem se obeta pestro leto na področju nepovratnih sredstev – v najavi so že prve subvencije, in sicer na področju nabave opreme, vlaganja v IKT ter raziskav in razvoja. Več podrobnosti preberite tukaj.
Za več informacij glede aktualnih razpisov na Hrvaškem pišite Tei na tea@tiko-pro.hr
 

Naložba v vašo prihodnost

Aktualni EU razpisi

 • 7.11.2015 - Horizon 2020
  V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije.
 • 31.8.2015 - Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju
  Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.
 • 18.6.2014 - LIFE 2014-2020
  Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.
 • 8.11.2015 - Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
  Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem
 • 19.11.2017 - Fast track to Innovation
  Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Zadnji slovenski razpisi

NOVO! TikoPro 360+


Excellent SME