Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.

Ugodni krediti SID banke

Razpisnik: SID banka
Datum objave: 3.3.2017
Rok za oddajo: MSP1 - MSP4: 31.10.2017, MSP6 - MSP7: 31.10.2018

Podaljšanje kreditov – od 30.000 € do 10.000.000 € financiranja s pomočjo Posojilnega sklada SID za mala in srednje velika podjetja (MSP)

Posojilni sklad SID je podaljšal možnost kreditiranja razvojno-spodbujevalnih programov, ki omogočajo financiranje različnih aktivnosti MSP.

Pogoji, ki jih mora gospodarska družba izpolnjevati, da lahko vloži vlogo za kredit, so:

 • je malo ali srednje podjetje;
 • posluje vsaj 2 polni poslovni leti;
 • ima povprečno št. zaposlenih vsaj 2,0;
 • ni podjetje v težavah;
 • podjetje nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
 • ni v predhodni izterjavi s strani Evropske komisije zaradi razglasa nezakonite ali nezdružljive pomoči s skupnim trgom;
 • ne posluje v izključenem sektorju;
 • izpolnjuje druge pogoje SID banke.

Podaljšanih razvojno-spodbujevalnih programov SID banke je šest, financiranje pa se giblje od 30.000 do 10.000.000 € - odvisno od vrste programa oz. namena kredita.

Dodatni pogoji financiranja, ročnost, moratorij, obrestna mera in višina morebitnih lastnih sredstev se razlikujejo glede na posamezno obliko programa in glede na zaprošeno višino financiranja.

Posamezni kredit, vključno s ključnimi informacijami, si lahko ogledate v tabeli, ki jo najdete tukaj.

V podjetju Tiko-pro vam svetujemo pri izbiri kredita, ki bo po meri vašega poslovanja, želja in ciljev, ob tem pa vam nudimo še pomoč pri kakovostni pripravi zahtevane in obsežne dokumentacije. Kontaktirajte nas na: info@tiko-pro.si

Naložba v vašo prihodnost

Aktualni EU razpisi

 • 7.11.2015 - Horizon 2020
  V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije.
 • 31.8.2015 - Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju
  Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.
 • 18.6.2014 - LIFE 2014-2020
  Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.
 • 8.11.2015 - Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
  Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem
 • 19.11.2017 - Fast track to Innovation
  Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Zadnji slovenski razpisi

NOVO! TikoPro 360+


Excellent SME