Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.

Javni razpis PURE 2013-2 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju

Datum objave: 12.7.2013
Rok za oddajo: 25.10.2013
Predvidena višina sredstev: 223.010 EUR
Višina sofinanciranja: do 50 % oz. 44,5 €/MWh letnega prihranka energije

Razpisnik: Energija Plus

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom ter javnemu sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe, naštete v nadaljevanju.

 • A.    Vgradnja toplotnih črpalk
 • B.    Vgradnja sprejemnikov sončne energije
 • C.    Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave
 • D.    Izvedba energetskih pregledov
 • E.     Programi informiranja in ozaveščanja
 • F.     Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote
 • G.    Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin
 • H.    Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov
 • I.     Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih

Nameni razpisa

Namen sofinanciranja je vgradnja toplotnih črpalk, vgradnja sprejemnikov sončne energije, obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave, izvedba energetskih pregledov, programi informiranja in ozaveščanja, vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote, zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin, vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov, oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih.

Cilj razpisa

Cilj razpisa je povečana učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo sodobnemu stanju tehnike, in manjša poraba energije v primerjavi s splošno vgrajeno opremo.

Upravičenci

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki ter javni sektor, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

Upravičeni stroški

 • A.    Vgradnja toplotnih črpalk
 • B.    Vgradnja sprejemnikov sončne energije
 • C.    Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave
 • D.    Izvedba energetskih pregledov
 • E.     Programi informiranja in ozaveščanja
 • F.     Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote
 • G.    Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin
 • H.    Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov
 • I.     Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih

Višina sofinanciranja

Višina nepovratne finančne spodbude je 44,5 €/MWh letnega prihranka energije in je omejena z višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa uredba. Maksimalna višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 • za posamezne ukrepe A, B, C, F, G in H 20% upravičenih stroškov,
 • za ukrep I 30% upravičenih stroškov,
 • za ukrep D 50% upravičenih stroškov (ali največ 5.000,00 €),
 • za ukrep E 50% upravičenih stroškov (ali največ 2.500,00 €).

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

 • 30 % za velika podjetja
 • 40 % za srednja podjetja
 • 50 % za mikro/mala podjetja

Višina sredstev

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 223.010 EUR.

Naložba v vašo prihodnost

Aktualni EU razpisi

 • 7.11.2015 - Horizon 2020
  V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije.
 • 31.8.2015 - Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju
  Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.
 • 18.6.2014 - LIFE 2014-2020
  Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.
 • 8.11.2015 - Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
  Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem
 • 19.11.2017 - Fast track to Innovation
  Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Zadnji slovenski razpisi

NOVO! TikoPro 360+


Excellent SME