Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.

JAVNI RAZPIS UREZRKO 2013

Datum objave: 18.10.2013
Rok za oddajo: 8.11.2013
Predvidena višina sredstev: 190.000 EUR
Višina sofinanciranja: do 50 %

Razpisnik: Elektro energija, d.o.o. Ljubljana

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje projektov oz. naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in ostalih vrst energije pri končnih odjemalcih – UREZRKO. Finančne spodbude so namenjene investitorjem v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, in sicer za:

 • Vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave oz. za namestitve svetlobnih sistemov, ki nadomeščajo umetno razsvetljavo,
 • Namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih ter
 • Vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov oz. nameščanje frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje.

Upravičenci

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev po tem javnem razpisu so pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v ukrepe učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

Upravičeni nameni in upravičeni stroški

Program sofinanciranja UREZRKO za pravne osebe in podjetnike je sestavljen iz naslednjih vrst

ukrepov:

1.     energetsko učinkoviti sistemi razsvetljave:

 • vgradnja varčnih sijalk, kot je na primer vgradnja CFL namesto navadnih
 • žarnic, zamenjava fluorescenčnih sijalk T8 s T5 ali zamenjava fluorescenčnih
 • sijalk T8 za LED;
 • vgradnja senzorjev prisotnosti,
 • vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja,
 • vgradnja svetlobnih sistemov, ki nadomeščajo umetno razsvetljavo.

2.     vgradnja opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih v industrijskem, proizvodnem in poslovnem delu gospodarskih sistemov ;

3.     vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev standardnega EU razreda IE2, IE3, Pe < 4kW ter vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov za črpalke in ventilatorje: črpalke P < 4kW,ventilatorji P < 4kW v industrijskem, proizvodnem in poslovnem delu gospodarskih sistemov ;

Višina sofinanciranja

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

 • 30 % za velika podjetja
 • 40 % za srednja podjetja
 • 50 % za mikro/mala podjetja

Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo predstavljati javnih sredstev. Višina nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 49,66 Eur/MWh na vsako prihranjeno MWh letnega prihranka električne energije na obračunskem merilnem mestu, na katerem se izvaja ukrep.

Višina sredstev

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 190.000 EUR.

 

Pošljite povpraševanje na info@tiko-pro.si.

Naložba v vašo prihodnost

Aktualni EU razpisi

 • 7.11.2015 - Horizon 2020
  V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije.
 • 31.8.2015 - Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju
  Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.
 • 18.6.2014 - LIFE 2014-2020
  Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.
 • 8.11.2015 - Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
  Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem
 • 19.11.2017 - Fast track to Innovation
  Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Zadnji slovenski razpisi

NOVO! TikoPro 360+


Excellent SME