Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.

JAVNI RAZPIS URE-GEN-I-2013-3 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

Datum objave: 8.11.2013
Rok za oddajo: 6.12.2013
Predvidena višina sredstev: 175.000 EUR
Višina sofinanciranja: do 50 %

Razpisnk:    GEN-I 

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:

 • A.    Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;
 • B.    Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso;
 • C.    Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;
 • D.    Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
 • E.     Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;
 • F.     Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
 • G.    Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;
 • H.    Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka;

Cilji razpisa

 • Spodbuditi izvedbo čim več ekonomsko zanimivih ukrepov URE v industriji in storitvenem sektorju, ki bodo imeli dolgotrajne učinke na povečanje energetske učinkovitosti. 
 • Spodbuditi upravičene prijavitelje tudi k izvedbi nekaterih ekonomsko sicer nekoliko manj zanimivih ukrepov, ki pa bodo sočasno z zagotavljanjem večje energetske učinkovitosti uvajali tudi obnovljive vire energije.  

Upravičenci

Prijavitelji po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)  ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS.

Upravičeni stroški

A. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin

 • Strošek nabave in vgradnje kurilne naprave, pripadajočih inštalacij in ustrezne krmilne ter varovalne opreme;
 • Predelava obstoječega ali izdelava novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov;
 • Izvedba inštalacij za dovod plina ali nakup plinohrama za UNP (v primeru da je upravičenec lastnik opreme);
 • Nabava in vgradnja ustreznega hranilnika toplote;
 • Nabava in vgradnja naprave za nevtralizacijo kondenzata.

B. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso

 • Strošek nabave in vgradnje kurilne naprave, pripadajočih inštalacij in ustrezne krmilne ter varovalne opreme;
 • Predelava obstoječega ali izdelava novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov;
 • Nabava in vgradnja ustreznega hranilnika toplote;
 • Nabava in vgradnja zalogovnika za gorivo ter povezava zalogovnika z biomasnim kotlom.

C. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote

 • Nabava in vgradnja toplotne črpalke ter hranilnika toplote, za namen zamenjave obstoječih kurilnih naprav za potrebe ogrevanja objekta ter priprave sanitarne tople vode ali v primeru novogradnje, vgradnjo toplotne črpalke namesto kurilne naprave;
 • Priklop sistema na sistem ogrevanja in priprave sanitarne tople vode;
 • Izdelava zemeljskega kolektorja ali vrtine, v primeru sistema zemlja/voda;
 • Električne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema;

D. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave

 • Stroški nabave in vgradnje energetsko varčnih svetilk in sijalk notranje in/ali zunanje razsvetljave ter regulatorjev osvetljevanja;
 • Predelava ali postavitev konzol, drogov (pomožne opreme) v primeru spremembe mikrolokacije svetilk;
 • Predelava električnih omar za potrebe nove razsvetljave, vključno s stroški nabave in vgradnje nove opreme za spremljanje rabe električne energije;

E. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone

 • Stroški dobave in vgradnje energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;
 • Stroški predelave električnih omar za potrebe vgradnje nove opreme.

F. Vgradnja sistema za izkoriščanje odpadne toplote

 • Stroški dobave in namestitve sistema za izkoriščanje odpadne toplote, ki z izkoriščanjem odpadne toplote omogoča povečanje izkoristka rabe primarne energije. Ukrep je namenjen tako storitvenemu sektorju (izkoriščanje odpadne toplote pri ogrevanju in prezračevanju prostorov) kot tudi industriji (izkoriščanje odpadne toplote v proizvodnih procesih in pri ogrevanju ter prezračevanju prostorov ali vračanju odpadne toplote v proizvodni proces).

G. Namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo

 • Stroški dobave in namestitve programske opreme in orodij, ki so neposredno povezani z uvedbo novega ali nadgradnjo obstoječega sistema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;
 • Stroški dobave in namestitve tehnične opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;

H. Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka

 • Stroški nabave in namestitve novega energetsko učinkovitega sistema za pripravo komprimiranega zraka;
 • Stroški nabave in namestitve opreme za optimizacijo obstoječih sistemov za pripravo komprimiranega zraka;
 • Izvedba pripadajočih inštalacij za potrebe vgradnje sistema.

Višina sredstev

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 175.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja

Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije  lahko v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči znaša, v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

 • 30 % za velika podjetja,
 • 40 % za srednja podjetja ter
 • 50 % za mikro in mala podjetja.

 

 Pošljite povpraševanje na info@tiko-pro.si.

Naložba v vašo prihodnost

Aktualni EU razpisi

 • 7.11.2015 - Horizon 2020
  V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije.
 • 31.8.2015 - Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju
  Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.
 • 18.6.2014 - LIFE 2014-2020
  Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.
 • 8.11.2015 - Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
  Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem
 • 19.11.2017 - Fast track to Innovation
  Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Zadnji slovenski razpisi

NOVO! TikoPro 360+


Excellent SME