Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.

Javni razpis E3URE-2013-2 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Datum objave: 8.11.2013
Rok za oddajo: 10.12.2013
Predvidena višina sredstev: 400.000 EUR
Višina sofinanciranja: do 50 %

Razpisnik:    E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.

Predmet javnega razpisa

Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (v nadaljevanju: ukrep A);
 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (v nadaljevanju: ukrep F);
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin (v nadaljevanju: ukrep J);
 • programi izvajanja energetskih pregledov (v nadaljevanju: ukrep P);
 • programi informiranja in ozaveščanja (v nadaljevanju: ukrep R).

Upravičenci

Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji:

 • občine,
 • podjetja,
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti).

Upravičeni stroški

Ukrep A:

 • prenova sistemov javne razsvetljave,
 • sanacija notranje in zunanje razsvetljave.

Ukrep F:

 • zamenjava električnega grelnika za toplo sanitarno vodo s toplotno črpalko tipa zrak/voda (v nadaljevanju: nameni F.1);
 • vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje stavb tipa zrak/voda, zemlja/voda in voda/voda (v nadaljevanju: nameni F.2);
 • priprava tople sanitarne vode s sprejemniki sončne energije (v nadaljevanju: nameni F.3).

Ukrep J:

 • zamenjava toplovodnih kotlov z novimi.

Ukrep P:

 • izvedba energetskega pregleda,
 • končno poročilo.

Ukrep R:

 • organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih prireditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, razstave, natečaji, individualna svetovanja, ipd.);
 • izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij, ki bodo služili promociji dogodka ali kot gradivo na dogodku (zgibanke, brošure, priročniki, tematski sklopi znotraj publikacije, priloge časopisom, spletne strani ali aplikacije);
 • stroški izvedbe skupinskih ogledov primerov dobre prakse, ki so izvedeni v sklopu delavnice.

Višina sredstev

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet tega javnega razpisa znaša 400.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

 • 30 % za velika podjetja,
 • 40 % za srednja podjetja,
 • 50 % za mikro/mala podjetja ter občine in druge subjekte.

Pošljite povpraševanje na info@tiko-pro.si.

Naložba v vašo prihodnost

Aktualni EU razpisi

 • 7.11.2015 - Horizon 2020
  V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije.
 • 31.8.2015 - Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju
  Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.
 • 18.6.2014 - LIFE 2014-2020
  Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.
 • 8.11.2015 - Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
  Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem
 • 19.11.2017 - Fast track to Innovation
  Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Zadnji slovenski razpisi

NOVO! TikoPro 360+


Excellent SME