Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Ugodni krediti za mikro, mala in srednja podjetja
10. april 2018 Novice

Ugodni krediti za mikro, mala in srednja podjetja

Ste mikro, malo ali srednje podjetje ter potrebujete ugoden kredit za investicijo ali obratna sredstva? 
 

Trenutno je na voljo več različnih shem ugodnih kreditov – med njimi so mikrokrediti za problemska območja in za obmejna problemska območja, krediti P1 Slovenskega podjetniškega sklada, SID banke, napovedana pa je tudi ponovna objava kredita Slovenskega regionalnega razvojnega sklada.

Izberite razpis po svoji meri – več podrobnosti pa preberite spodaj.

Aktualni razpisi

MIKROKREDITI NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH

Namen: materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva

Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja z obmejnega problemskega območja

Višina: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 € (de minimis)

Kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 €

Obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 % 

Ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.

Moratorij kredita: do 6 mesecev 

Roki za prijavo: 20. 4. 2018, 20. 5. 2018, 20. 6. 2018, 20. 7. 2018, 2. 9. 2018 in 20. 10. 2018

Več podrobnosti o razpisu najdete tukaj.

 

UGODNI KREDITI P1

Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja, s.p.-ji

Upravičeni stroški: obratna sredstva in investicije

Višina garancije: med 60 % in 80 % garancije

Obrestna mera: med 0,65 % in 1,15 % (+6 mesečni EURIBOR) 

Drugi pogoji: vsaj 1 zaposlena oseba, bonitetna ocena vsaj D2, EDBITA v vrednosti 7,0 ali manj in vsaj 7 % kapitala v obveznostih do virov sredstev

Roki za prijavo: 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018

Več o razpisu najdete tukaj.

 

SID BANKA

Upravičenci: malo, srednje podjetje

Upravičeni stroški: investicije in obratna sredstva

Ročnost kredita: 8 – 12 let

Moratorij: do polovice ročnosti kredita

Višina kredita: od 100.000 € do 5 mio €

Drugi pogoji: vsaj 2 zaposlena (povprečno število), vsaj 2 leti poslovanja podjetja, možnost nakupa rabljene opreme

Rok za prijavo: 31. 10. 2018

Več o razpisu najdete tukaj.

EU razpisi

SME Instrument

Upravičenci: mikro, mala, srednja podjetja

Upravičeni projekti: inovativni projekti, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije

Višina nepovratnih sredstev: do 2,5 mio €

Način prijave: faza 1, faza 2 (možna je tudi prijava samo na posamezno fazo)

Roki za prijavo: 4 roki letno - naslednji rok je 3. 5. 2018 (faza 1) in 23. 5. 2018 (faza 2)

Sprememba: ni več opredeljenih prednostnih področij – prijavijo se lahko podjetja, ne glede na področje ali vsebino delovanja.

Več podrobnosti o razpisu najdete tukaj. 

 

Na Hrvaškem več kot 4 milijarde kun nepovratnih sredstev v 2018

Na Hrvaškem se obeta pestro leto na področju nepovratnih sredstev – v najavi so že prve subvencije, in sicer na področju nabave opreme, vlaganja v IKT ter raziskav in razvoja. Več podrobnosti preberite tukaj.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.