Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Podpiramo vstop slovenskih podjetij na Hrvaško
09. maj 2019 Novice

Podpiramo vstop slovenskih podjetij na Hrvaško

Z vavčerjem Slovenskega podjetniškega sklada prejmete 60%  nepovratnih sredstev za izdelavo tržne raziskave! Za mikro, mala in srednja slovenska podjetja v TIKO PRO Hrvaška izdelamo analizo hrvaškega trga, svetujemo o marketinški strategiji in poslovnih tveganjih vstopa na Hrvaško.

Kaj pripravimo za vas, da bi enostavneje prepoznali priložnosti in tveganja za vstop na hrvaški trg?

Analiza trga zajema splošne podatke o Hrvaški, analizo panoge in analizo dejavnosti. Definiramo vstopne točke na nov trg in izvedemo analizo potencialnih kupcev ter analizo obstoječih konkurentov. Sooblikujemo strateški prodor na nov trg tako, da zastavimo marketinško strategijo, prodajno taktiko in splet trženjskega komuniciranja. Opredelimo stroške povezane s širitvijo poslovanja. Prav tako preučimo možnosti za prijavo na hrvaške razpise, kjer imate možnost prijaviti svoje poslovne projekte in pridobiti nepovratna sredstva. Soočimo vas z tveganji v zvezi s širitvijo vašega poslovanja.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 2023 znaša 1.000.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije. Maksimalna višina subvencije je 5.000,00 EUR.

KONTAKT: tea.kozar@tiko-pro.hr +386 (0)70 518 167

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.