Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Nova nepovratna sredstva - trije sveži razpisi
09. januar 2018 Novice

Nova nepovratna sredstva - trije sveži razpisi

Trije novi aktualni razpisi omogočajo črpanje nepovratnih sredstev na področju lesne predelave, raziskav in razvoja ter črpanje mikrokreditov.

Konec leta 2017 je zaznamovala objava kreditne sheme za mikrokredite na problemskih območjih, začetek leta pa nam je postregel z objavo dveh velikih razpisov - v okviru prvega bodo nepovratna sredstva na voljo za raziskovalno razvojne projekte v začetnih fazah (TRL 3-6) v okviru drugega pa za investicije v opremo na področju prve predelave lesa.

Aktualni razpisi 

RAZISKOVALNO RAZVOJNI PROJEKTI (TRL 3 - 6)

 • Namen: priprava in izvedba raziskovalno-razvojnih projektov v začetnih fazah (TRL 3-6), ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter zasledujejo prednostna področja S4
 • Upravičeni stroški: plače raziskovalcev, stroški svetovalcev, pavšalni stroški
 • Upravičenci: konzorcij (1 podjetje in 1 raziskovalna organizacija ALI 2 podjetji (od tega eno mikro, malo, srednje podjetje)
 • Višina nepovratnih sredstev: od 1 mio € do 2 mio €
 • Rok za prijavo: 2. 3. 2018 do 12. ure

Več o razpisu najdete tukaj.

PRVA PREDELAVA LESA

 • Namen: nepovratna sredstva za investicije v dejavnost prve predelave lesa majhnega obsega
 • Upravičeni stroški: nakup novih strojev in opreme, splošni stroški
 • Upravičenci: mikro in mala podjetja, s.p.-ji in kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo (šifra dejavnosti: A02.200, C16.100, C16.290)
 • Višina nepovratnih sredstev: do 40 % upravičenih stroškov
 • Rok za prijavo: 16. 4. 2018

Več podrobnosti o razpisu najdete tukaj.

MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH

 • Namen: materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva
 • Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja s problemskega območja
 • Višina: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 € (de minimis)
 • Kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 €
 • Obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 % 
 • Ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.
 • Moratorij kredita: do 6 mesecev 
 • Roki za prijavo: 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 1. 4. 2018, 1. 5. 2018, 1. 6. 2018, 1. 7. 2018, 1. 9. 2018 in 1. 10. 2018.

Več podrobnosti o razpisu najdete tukaj.

Na Hrvaškem več kot 40 milijard € nepovratnih sredstev v 2018

Na Hrvaškem se obeta pestro leto na področju nepovratnih sredstev – v najavi so že prve subvencije, in sicer na področju nabave opreme, vlaganja v IKT ter raziskav in razvoja.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.