Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
18. avgust 2019 Novice

Kje nas čakajo nepovratna sredstva do konca leta 2019?

Do konca leta 2019 pričakujemo nepovratnih spodbud v skupni vrednosti več kot 50 mio eur. Največ sredstev bo namenjenih za mala in srednje velika podjetja na področju spodbujanja konkurenčnosti podjetij, krepitev izvoza ter turizma.

12. avgust 2019 Novice

Evropski razpis EIC Accelerator Pilot – financirani bodo najbolj prepričljivi projekti, ki predstavljajo najvišje tveganje

EIC Accelerator Pilot podpira mala in srednje velika podjetja z visokim tveganjem pri razvoju in trženju novih izdelkov, storitev in poslovnih modelov, ki bi lahko spodbudili gospodarsko rast. EIC Accelerator Pilot (Instrument za MSP) je namenjen inovatorjem s prelomnimi koncepti, ki bi lahko oblikovali nove trge ali vplivali na obstoječe v Evropi in po svetu. Projektne vloge bodo ocenjevali mednarodno renomirani strokovnjaki na področju tehnologij, poslovanja in financ. 

7 10 - 2020
02. avgust 2019 EU razpisi

EIC Accelerator Pilot (ex SME Instrument Faza 2)

Razpis je namenjen izključno mikro, malim in srednje velikim podjetjem, njegov namen pa je podpreti z nepovratnimi sredstvi vse inovativne projekte z visokim tveganjem vstopa na trg, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa je zagotoviti sredstva za raziskave in razvoj evropskim visoko tehnološkim podjetjem in start-upom.

12345678910Last

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.