Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
EIC Accelerator Pilot (SME Instrument)
09. maj 2019 Novice

EIC Accelerator Pilot (SME Instrument)

Smo v nestrpnem pričakovanju EIC Accelerator Pilota, ki je uradni naslednik že dobro poznanega SME Instrumenta.

V roku enega meseca se bodo odprti prvi roki za prijavo po novi shemi. EIC Accelerator pilot (SME Instrument) je namenjen inovatorjem z inovativnimi koncepti, ki lahko oblikujejo nove trge ali pa vplivajo na obstoječe v Evropi in po svetu. Kot smo že predstavili v enem od naših prejšnjih člankov, bo SME Instrument Faza 1 ukinjen oz se po 5.9.2019 ne bo več nadaljeval. Prva faza je bila zasnovana tako, da bi omogočila financiranje in podporo podjetjem v okviru 2. in 3. faze SME Instrumenta.

Po 5. juniju 2019 bodo lahko za financiranje kandidirali le že zreli inovativni koncepti, ki so tik pred vstopom na trg. Evropa potrebuje bolj radikalne inovacije, ki ustvarjajo trg, da bi izboljšale produktivnost in mednarodno konkurenčnost ter ustvarile nova delovna mesta in višje življenjske standarde. Te inovacije morajo izpolnjevati potrebe uporabnikov in strank ter trajnostno obravnavati družbene, tehnološke in poslovne izzive.

Zelo pomembna novica je, da bo EIC Accelerator Pilot od prvega razpisnega roka 9. oktobra 2019 dalje dostopen samo posameznim MSP iz držav članic EU ali pridruženih držav H2020 s proizvodi / storitvami / poslovnimi modeli, ki bodo lahko tržili izdelke, ki so blizu trga.

Nov koncept faze 2 ponuja podporo:

  • samo malim in srednjim podjetjem, ki potrebujejo zadnjo vzpodbudo pred vstopom na trg; in bo ponudil kombinirano financiranje nepovratnih sredstev in lastniškega kapitala. V skladu z novim modelom financiranja bodo lahko zelo inovativni projekti dosegli skupno vrednost do 17,5 milijona EUR (2,5 milijona EUR nepovratnih sredstev in 15 milijonov EUR lastniškega kapitala).
  • Tudi NOVO: Projekti s stopnjo tehnološkega razvoja do TRL 8 bodo financirani z nepovratnimi sredstvi ali preko kombiniranega modela. Tržne dejavnosti (tj. TRL 9 ali višje), ki so vključene v projekte, bodo pod določenimi pogoji financirali samo s kapitalsko udeležbo.
  • Vsa MSP, ki bodo prejela finančna sredstva v okviru nove sheme, bodo imela možnosti izkoristiti tudi do 12 dni coachinga in dodatnega mentorstva posameznim ustanoviteljem, izvršnim direktorjem in vodjem.

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.