Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Do 2 mio za razvoj na področju lesa
12. junij 2018 Novice

Do 2 mio za razvoj na področju lesa

Objavljen je razpis, ki omogoča nepovratna sredstva za financiranje plač, nakup strojev in programske opreme ter plačilo zunanjih izvajalcev za podjetja, ki delujejo na področju lesa.

Poletni meseci pa obetajo nepovratna sredstva na področju hitrejšega in uspešnejšega prodora na tuje trge. Več podrobnosti zapisujemo spodaj.

Aktualni razpisi

SPODBUDE ZA RAZVOJ LESARSTVA NA PODROČJU POLPROIZVODOV 2018

 • Namen: spodbujanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv Upravičenci: s.p., mikro, mala, srednja podjetja in zadruge
 • Upravičeni stroški: nakup strojev, programske opreme, plače in stroški zunanjih izvajalcev
 • Višina nepovratnih sredstev: od 20 % do 45 % upravičenih stroškov oz. najmanj 300.000 € in največ 2 mio €
 • Rok za prijavo: 16. 7. 2018 in 22. 10. 2018
Več informacij o razpisu tukaj.

Napovedani razpisi

Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov kakovosti v letu 2018.
 • za mala in srednja podjetja
 • 60 % sofinanciranje (oz. max 10.000 € na vlogo)
 
Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih - povezava na S4
 • za mikro, mala, srednja podjetja (vsaj 3 partnerji na projekt)
 • 50 % sofinanciranje
 
Podpora podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
 • za mikro, mala in srednja podjetja iz problemskega območja
 • med 50.000 € in 200.000 € nepovratnih sredstev na vlogo
Več informacij najdete tukaj.

SME Instrument

 • Upravičenci: mikro, mala, srednja podjetja
 • Upravičeni projekti: inovativni projekti, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije
 • Višina nepovratnih sredstev: do 2,5 mio €
 • Način prijave: faza 1, faza 2 (možna je tudi prijava samo na posamezno fazo)
 • Roki za prijavo: 4 roki letno - naslednji rok je 5. 9. 2018 (faza 1) in 10. 10. 2018 (faza 2)
 • Sprememba: ni več opredeljenih prednostnih področij – prijavijo se lahko podjetja, ne glede na področje ali vsebino delovanja.
Več podrobnosti o razpisu najdete tukaj.

Na Hrvaškem več kot 4 milijarde kun nepovratnih sredstev v 2018

Na Hrvaškem se obeta pestro leto na področju nepovratnih sredstev – objavljeni so že razpisi na področju sofinanciranja pridobivanja certifikatov - ISO norme, certifikacije za CE oznake, v najavi pa so razpisi za vlaganja v IKT, internacionalizacijo in raziskave ter razvoj. Več podrobnosti preberite tukaj.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.