Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
4. poslovno srečanje v okviru projekta ABS Network
07. februar 2019 Novice

4. poslovno srečanje v okviru projekta ABS Network

V torek 5.2.2019 je konzorcij projekta ABS Network organiziral že četrto poslovno srečanje na Tehniški univerzi v Gradcu. Ker je namen partnerstva povezovanje gospodarstva in izobraževalno-raziskovalnih institucij, so partnerji projekta povabili na srečanje tudi širšo množico slovenskih ter avstrijskih podjetij, ter predstavnike slovenskih in avstrijskih institucij znanja.

Partnerji projekta ABS Network, Tehniška univerza v Gradcu ter slovenski podjetji Talum d.d. in Tiko pro d.o.o. so se najprej posedli za okroglo mizo, kjer so spregovorili o pomenu, prednostih in slabostih povezovanja gospodarstva z izobraževalnimi institucijami. Projekt ABS Network je sofinanciran v okviru programa Interreg V-A Slovenija – Avstrija.

Dr. Stanislav Kores, vodja strateškega razvoja v podjetju Talum d.d. je poudaril, da imajo vsi sodelujoči prednosti iz tovrstnega povezovanja. Kot podjetje vidijo prednost v sodelovanju s TU Graz, saj si lahko medsebojno delijo znanje, krepijo raziskave in razvoj ter potencial za iskanje rešitev na področju inovacij. Po drugi strani pa pridobivajo večjo prepoznavnost podjetja Talum d.d. tako na slovenskem, kot avstrijskem tržišču. Profesor Helmut Schober, ki sodeluje kot strokovnjak v projektnem timu ABS Network, pa poudarja da imajo skozi povezovanje dober stik z gospodarstvom in njihovimi potrebami, kar je dodana vrednost znanju tako profesorjem, kot študentom.

Partner za obveščanje strokovne in laične javnosti v projektu je slovensko podjetje Tiko Pro, ki je tudi sicer na slovenskem trgu prepoznan in cenjen poslovni partner na področju priprave in izvedbe raziskovalno razvojnih projektov na nacionalnem in evropskem nivoju. Mateja Kramberger, vodja EU projektov pri Tiko Pro d.o.o. podpira takšen način sodelovanja, prav tako s takšnimi srečanji krepi zaupanje med udeleženci projekta, omogoča mreženje z drugimi relevantnimi deležniki v programski regiji in vidi veliko priložnosti za podobne projekte v prihodnosti.

Moderirana okrogla miza je bila odlična odskočna deska za pogovor med udeleženci dogodka, ki so se z medsebojnim mreženjem tekom dogodka dogovarjali o možnostih medsebojnega sodelovanja.

TU Graz ( Tehniška univerza v Gradcu ) je predstavila pilotni projekt »Tovarne prihodnosti«, katerega je predstavil profesor Dr. Rudolf Pichler. Namen modela tovarne je prikazati študentom praktično delovanje digitalizirane in avtomatizirane proizvodnje, ter jim ponuditi okolje za inovativen razvoj na tem področju.

Mateja Kramberger, vodja evropskih projektov pri Tiko pro d.o.o. je predstavila recept za uspešne prijave na razpise Evropske unije, s katerimi se podjetja ali izobraževalne ustanove prijavijo za sofinanciranja raziskovalno-razvojnih projektov.

Konzorcij projekta ABS Network pa že napoveduje zaključno konferenco projekta, ki se bo 13.6.2019 odvijala v Mariboru, kjer bodo predstavili ključne rezultate in izsledke projekta, katerega so skupaj izvajali 26 mesecev.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.