Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.

Nova nepovratna sredstva – 3 sveži razpisi 

Konec leta 2017 je zaznamovala objava kreditne sheme za mikrokredite na problemskih območjih, začetek leta pa nam je postregel z objavo dveh velikih razpisov - v okviru prvega bodo nepovratna sredstva na voljo za raziskovalno razvojne projekte v začetnih fazah (TRL 3-6) v okviru drugega pa za investicije v opremo na področju prve predelave lesa.

Več podrobnosti zapisujemo spodaj.

Aktualni razpisi 

RAZISKOVALNO RAZVOJNI PROJEKTI (TRL 3 - 6)
 • Namen: priprava in izvedba raziskovalno-razvojnih projektov v začetnih fazah (TRL 3-6), ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter zasledujejo prednostna področja S4
 • Upravičeni stroški: plače raziskovalcev, stroški svetovalcev, pavšalni stroški
 • Upravičenci: konzorcij (1 podjetje in 1 raziskovalna organizacija ALI 2 podjetji (od tega eno mikro, malo, srednje podjetje)
 • Višina nepovratnih sredstev: od 1 mio € do 2 mio €
 • Rok za prijavo: 2. 3. 2018 do 12. ure
Več o razpisu najdete tukaj.
 
Prijavni rok je bliže, kot se zdi, zato nikar ne odlašajte s pripravo dokumentacije in nam pišite na info@tiko-pro.si že danes!
 
PRVA PREDELAVA LESA
 • Namen: nepovratna sredstva za investicije v dejavnost prve predelave lesa majhnega obsega
 • Upravičeni stroški: nakup novih strojev in opreme, splošni stroški
 • Upravičenci: mikro in mala podjetja, s.p.-ji in kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo (šifra dejavnosti: A02.200, C16.100, C16.290)
 • Višina nepovratnih sredstev: do 40 % upravičenih stroškov
 • Rok za prijavo: 16. 4. 2018
Več podrobnosti o razpisu najdete tukaj.
 
MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH
 • Namen: materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva
 • Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja s problemskega območja
 • Višina: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 € (de minimis)
 • Kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 €
 • Obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 % 
 • Ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.
 • Moratorij kredita: do 6 mesecev 
 • Roki za prijavo: 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 1. 4. 2018, 1. 5. 2018, 1. 6. 2018, 1. 7. 2018, 1. 9. 2018 in 1. 10. 2018.
Več podrobnosti o razpisu najdete tukaj.
 
Ne odlašajte s pripravo dokumentacije – pišite nam na info@tiko-pro.si že danes!

Na Hrvaškem več kot 40 milijard € nepovratnih sredstev v 2018

Na Hrvaškem se obeta pestro leto na področju nepovratnih sredstev – v najavi so že prve subvencije, in sicer na področju nabave opreme, vlaganja v IKT ter raziskav in razvoja.
Za več informacij glede aktualnih razpisov na Hrvaškem pišite Tei na tea@tiko-pro.hr
 

Naložba v vašo prihodnost

Aktualni EU razpisi

 • 7.11.2015 - Horizon 2020
  V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije.
 • 31.8.2015 - Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju
  Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.
 • 18.6.2014 - LIFE 2014-2020
  Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.
 • 8.11.2015 - Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
  Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem
 • 19.11.2017 - Fast track to Innovation
  Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Zadnji slovenski razpisi

NOVO! TikoPro 360+


Excellent SME