Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.

LIFE

Proračun za obdobje 2014 – 2020: 3,4 milijarde eur

Ciljne skupine: javne in zasebne pravne osebe

Cilj programa: ohranjanje okoljskega in podnebnega javnega dobrega Evropske Unije.

Višina subvencije: med 60 – 100% (odvisno od teme projekta)

Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.

Tipi projektov:

 • Tradicionalni projekti 
 • Projekti tehnične pomoči 
 • Projekti krepitve zmogljivosti
 • Integrirani projekti
 • Pripravljalni projekti 

Prednostna področja:

1.     Podprogram za okolje

 • Okolje in učinkovita raba virov
 • Narava in biotska raznovrstnost
 • Okoljsko upravljanje in informacije

2.     Podprogram za podnebne ukrepe

 • Blažitev podnebnih sprememb
 • Prilagajanje podnebnim spremembam
 • Podnebno upravljanje in informacije

Z nepovratnimi sredstvi bo mogoče financirati naslednje projekte:

 • pilotne projekte;
 • predstavitvene projekte;
 • projekte najboljše prakse;
 • integrirane projekte;
 • projekte tehnične pomoči;
 • projekte za povečanje zmogljivosti;
 • pripravljalne projekte;
 • projekte za informiranje, ozaveščenost in razširjanje;

Integrirani projekti so projekti, pri katerih se na velikem ozemeljskem območju, zlasti na regionalni, medregionalni, nacionalni ali nadnacionalni ravni, izvajajo okoljske ali podnebne strategije ali načrti, ki so potrebni v skladu s posebno okoljsko ali podnebno zakonodajo Unije, zlasti na področju narave, vključno z upravljanjem mreže Natura 2000, vode, odpadkov, zraka ter prilagajanja posledicam podnebnih sprememb in njihove blažitve.

Projekti tehnične pomoči ponujajo finančno podporo prosilcem pri pripravi integriranih projektov, zlasti pa zagotavljajo, da ti projekti izpolnjujejo zahteve glede rokov ter tehnične in finančne zahteve programa LIFE.

Projekti za povečanje zmogljivosti so tisti, ki z nepovratnimi sredstvi ponujajo finančno podporo za dejavnosti, potrebne za gradnjo zmogljivosti držav članic, vključno z nacionalnimi in regionalnimi kontaktnimi točkami LIFE.

 

V kolikor vas zanima sodelovanja nas pokličite na 05 901 26 69 ali nam pošljite mail na info@tiko-pro.si ter vam bomo pomagali poiskati primeren razpis za vaš projekt tudi na EU ravni. 

Naložba v vašo prihodnost

Aktualni EU razpisi

 • 7.11.2015 - Horizon 2020
  V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije.
 • 31.8.2015 - Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju
  Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.
 • 18.6.2014 - LIFE 2014-2020
  Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.
 • 8.11.2015 - Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
  Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem
 • 19.11.2017 - Fast track to Innovation
  Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Zadnji slovenski razpisi

NOVO! TikoPro 360+


Excellent SME