Evropski razpisi

Aktualni evropski razpisi

PAGE NAME
31 dec 2020

Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP) - II. faza

Datum objave:
8.11.2015
Rok za oddajo:
31.12.2020
Višina sofinanciranja:
od 0,5 – 2,5 mio eur

Predmet razpisa

Na drugo fazo projekta se lahko prijavite po zaključeni prvi fazi oz. neposredno, v kolikor menite, da vaš projekt prijave v prvo fazo ne potrebuje.

Vstopni TRL: 6 ali več (tukaj si poglejte opis tehnoloških stopenj TRL)

upravični prijavitelji

Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti z nepovratnimi sredstvi vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.

Upravičeni stroški

V drugi fazi projekta so upravičene aktivnosti, kot so: testiranje, izdelava prototipa, pilotiranje, izdelava končnega produkta, tržna analiza ter ostale dejavnosti, ki bodo omogočile, da vaša inovacija (produkt, proces, storitev, ipd.) preide v fazo, zrelo za trg. V primeru, da je potrebno še dodatno raziskovanje, je to upravičeno tudi v tej fazi.

Višina subvencije: 70 % oz. med 0,5 do 2,5 mio eur

Trajanje projekta: od 12 do 24 mesecev

Rezultat: izdelek/storitev/proces razvit do stopnje, ko je pripravljen za vstop na trg

Roki za oddajo druge faze projekta so: 3. 4. 2019, 5. 6. 2019, 9. 10. 2019, 8. 1. 2020, 18. 3. 2020, 19. 5. 2020 in 7. 10. 2020.

Izbrani projekti na fazi 2 bodo lahko koristili 12-dnevno brezplačno sodelovanje s strani zbranega svetovalca, in sicer s področja, ki ga bodo lahko izbrali sami (širitev poslovanja, razvoj idej, trženje, itd.).
 
Zbrani prijavitelji v fazi 2 bodo lahko svoje ideje/inovacije predstavili strokovnim ocenjevalcem na t.i. pitch-u, z namenom spodbujanja najbolj inovativnih pristopov.
 
Evalvacijski postopek pri fazi 2:
 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate pojektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam