Evropski razpisi

Aktualni evropski razpisi

PAGE NAME
5 sep 2019

Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP) - I. faza

Datum objave:
8.11.2015
Rok za oddajo:
5.9.2019
Višina sofinanciranja:
70 % oz. max. 50.000,00 eur

Predmet razpisa

V prvi fazi projekta se na desetih straneh predstavi projekt. Če se bo komisiji vaša ideja zdela inovativna in bo izražala visok potencial rasti, vas bodo pozvali k izvedbi študije izvedljivosti za kar lahko dobite do 50.000,00 eur nepovratnih sredstev. 

upravični prijavitelji

Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti z nepovratnimi sredstvi vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.

Upravičeni stroški

Pod upravičene stroške šejemo:

ocena tveganj, raziskava trga, vključevanje uporabnikov, analiza zakonskih omejitev in standardov, upravljanje z intelektualno lastnino, iskanje partnerjev, ocena izvedljivosti.

Višina sofinanciranja

Višina subvencije: 70 % oz. max. 50.000,00 eur

Trajanje projekta: 6 mesecev

Rezultat: končno poročilo o izvedeni študiji izvedljivosti

Tehnološko stanje projekta: Ni določeno (lahko je projekt na kateri koli fazi razvoja). 

Evalvacijski postopek pri fazi 1:
 
Izbrani projekti na fazi 1 bodo lahko koristili 3-dnevno brezplačno sodelovanje s strani zbranega svetovalca, in sicer s področja, ki ga bodo lahko izbrali sami (širitev poslovanja, razvoj idej, trženje, itd.).

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate pojektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam