Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.

Do konca leta nas čaka še 100 mio eur subvencij za podjetja vseh velikosti

Spoštovani, pozdravljeni.

Do konca leta 2018 nas čakajo razpisi v skupni vrednosti več kot 100 mio eur nepovratnih sredstev. Za vas smo zbrali vse najave na enem mestu. Več TUKAJ.

Napovedani razpisi

Vse napovedane razpise si lahko ogledate TUKAJ. Za pripravo tržnih raziskav vam lahko uredimo odlične izvajalce z referencami za trge EU, ZDA ter Srbija.

Aktualni razpisi 

NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKE SANACIJE V TURIZMU NA OBMEJNIH PODROČJIH

 • Namen: je izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.
 • Lokacija: Obmejna problemska območja.
 • Upravičeni stroški: celovita energetska obnova stavb, obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb; vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave; zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo; zamenjava kurilne naprave z novo kurilno napravo za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim; vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode; ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov.
 • Višina nepovratnih sredstev: od 70 % do 75 % upravičenih stroškov oz. najmanj 50.000,00 € in največ 200.000,00 € (De minimis)
 • Rok za prijavo: 10.08. 2018

Več informacij o razpisu tukaj.

Ne odlašajte s pripravo dokumentacije – pišite nam na info@tiko-pro.si že danes!

SPODBUDE ZA RAZVOJ LESARSTVA NA PODROČJU POLPROIZVODOV 2018

 • Namen: spodbujanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv Upravičenci: s.p., mikro, mala, srednja podjetja in zadruge
 • Upravičeni stroški: nakup strojev, programske opreme, plače in stroški zunanjih izvajalcev
 • Višina nepovratnih sredstev: od 20 % do 45 % upravičenih stroškov oz. najmanj 300.000 € in največ 2 mio €
 • Rok za prijavo: 16. 7. 2018 in 22. 10. 2018

Več informacij o razpisu tukaj.

Ne odlašajte s pripravo dokumentacije – pišite nam na info@tiko-pro.si že danes!

Razpisi v Bruslju

SME Instrument

 • Namen: sofinanciranje razvojno raziskovalnih aktivnosti
 • Upravičenci: mikro, mala, srednja podjetja
 • Upravičeni projekti: inovativni projekti, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije na svetovnem nivoju
 • Višina nepovratnih sredstev: do 2,5 mio €, do 70% subvencije
 • Način prijave: faza 1, faza 2 (možna je tudi prijava samo na posamezno fazo)
 • Roki za prijavo: 4 roki letno - naslednji rok je 5. 9. 2018 (faza 1) in 10. 10. 2018 (faza 2)

Več podrobnosti o razpisu najdete TUKAJ.

Ali vašo inovacijo potrebuje svetovni trg? Pišite nam na info@tiko-pro.si

Na Hrvaškem več kot 4 milijarde kun nepovratnih sredstev v 2018

Na Hrvaškem se obeta pestro leto na področju nepovratnih sredstev – objavljeni so že razpisi na področju nabave opreme, sofinanciranje pridobivanja certifikatov - ISO norme, certifikacije za CEO oznake pa so v najavi, kakor tudi vlaganja v IKT, internacionalizacijo in raziskave ter razvoj. Več podrobnosti preberite tukaj.

Za več informacij glede aktualnih razpisov na Hrvaškem pišite Tei na tea@tiko-pro.hr

Še ne prejemate naših novičkPrijavite se TUKAJ.

Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev! 
Bogate izkušnje in uspehi na razpisih v preteklosti nam omogočajo pripravo dokumentacije na najvišjem nivoju - pošljite povpraševanje na  info@tiko-pro.si

 

 

 

 

Naložba v vašo prihodnost

Aktualni EU razpisi

 • 7.11.2015 - Horizon 2020
  V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije.
 • 31.8.2015 - Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju
  Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.
 • 18.6.2014 - LIFE 2014-2020
  Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.
 • 8.11.2015 - Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
  Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem
 • 19.11.2017 - Fast track to Innovation
  Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Zadnji slovenski razpisi

NOVO! TikoPro 360+


Excellent SME