Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.

Do 2 mio za razvoj na področju lesa

Objavljen je razpis, ki omogoča nepovratna sredstva za financiranje plač, nakup strojev in programske opreme ter plačilo zunanjih izvajalcev za podjetja, ki delujejo na področju lesa.
Poletni meseci pa obetajo nepovratna sredstva na področju hitrejšega in uspešnejšega prodora na tuje trge.
Več podrobnosti zapisujemo spodaj.

Aktualni razpisi

SPODBUDE ZA RAZVOJ LESARSTVA NA PODROČJU POLPROIZVODOV 2018

 • Namen: spodbujanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv Upravičenci: s.p., mikro, mala, srednja podjetja in zadruge
 • Upravičeni stroški: nakup strojev, programske opreme, plače in stroški zunanjih izvajalcev
 • Višina nepovratnih sredstev: od 20 % do 45 % upravičenih stroškov oz. najmanj 300.000 € in največ 2 mio €
 • Rok za prijavo: 16. 7. 2018 in 22. 10. 2018
Več informacij o razpisu tukaj.
Ne odlašajte s pripravo dokumentacije – pišite nam na info@tiko-pro.si že danes!

Napovedani razpisi

Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov kakovosti v letu 2018.
 • za mala in srednja podjetja
 • 60 % sofinanciranje (oz. max 10.000 € na vlogo)
 
Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih - povezava na S4
 • za mikro, mala, srednja podjetja (vsaj 3 partnerji na projekt)
 • 50 % sofinanciranje
 
Podpora podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
 • za mikro, mala in srednja podjetja iz problemskega območja
 • med 50.000 € in 200.000 € nepovratnih sredstev na vlogo
Več informacij najdete tukaj.
Nikoli ni prehitro za pričetek priprave na razpis! Pišite nam na info@tiko-pro.si že danes!

SME Instrument

 • Upravičenci: mikro, mala, srednja podjetja
 • Upravičeni projekti: inovativni projekti, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije
 • Višina nepovratnih sredstev: do 2,5 mio €
 • Način prijave: faza 1, faza 2 (možna je tudi prijava samo na posamezno fazo)
 • Roki za prijavo: 4 roki letno - naslednji rok je 5. 9. 2018 (faza 1) in 10. 10. 2018 (faza 2)
 • Sprememba: ni več opredeljenih prednostnih področij – prijavijo se lahko podjetja, ne glede na področje ali vsebino delovanja.
Več podrobnosti o razpisu najdete tukaj.
Ali vašo inovacijo potrebuje svetovni trg? Pišite nam na info@tiko-pro.si 

Na Hrvaškem več kot 4 milijarde kun nepovratnih sredstev v 2018

Na Hrvaškem se obeta pestro leto na področju nepovratnih sredstev – objavljeni so že razpisi na področju sofinanciranja pridobivanja certifikatov - ISO norme, certifikacije za CE oznake, v najavi pa so razpisi za vlaganja v IKT, internacionalizacijo in raziskave ter razvoj. Več podrobnosti preberite tukaj.
Za več informacij glede aktualnih razpisov na Hrvaškem pišite Tei na tea@tiko-pro.hr
 

 

Naložba v vašo prihodnost

Aktualni EU razpisi

 • 7.11.2015 - Horizon 2020
  V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije.
 • 31.8.2015 - Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju
  Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.
 • 18.6.2014 - LIFE 2014-2020
  Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.
 • 8.11.2015 - Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
  Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem
 • 19.11.2017 - Fast track to Innovation
  Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Zadnji slovenski razpisi

NOVO! TikoPro 360+


Excellent SME